проф. др Јанко Ходолич


Недостаје слика

др Јанко Ходолич

Редовни професор


Телефон021/485-2306
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаЛабораторија 010A

Јанко Ходолич је рођен 09.08.1950. године у Пивницама – Општина Бачка Паланка, АП Војводина. Средњу машинско техничку школу завршио је у Новом Саду 1969. године када уписује и Машински факултет у Новом Саду. Дипломски рад је одбранио 1974. године. На Факултету техничких наука у Новом Саду завршава и последипломске студије на смеру Производно машинство – група Машине алатке. Магистарску тезу одбранио је 1979. године, а докторску дисертацију  1988. године. Током свог научно-истраживачког рада у више наврата се усавршавао на Техничким универзитетима и факултетима у Братислави, Прагу, Берлину, Бечу и Кошицама и у фирми Хосцх Дортмунд, Немачка. По завршетку студија ради као асистент у научном раду за област Машине алатке, а касније на предмету Аутоматско управљање машинама на Факултету техничких наука у Новом Саду. 1989. године изабран је за доцента за ужу научну област Машине алатке, Флексибилни технички системи и Аутоматизација поступака пројектовања на Факултету техничких наука у Новом Саду, да би за исту област за предмете Флексибилни технолошки системи и Машине алатке 1994. године био изабран за ванредног професора. За редовног професора изабран је 1997. године. Шеф је лабораторије за метрологију, квалитет, приборе и еколошко инжењерске аспекте. Његова научно-инстраживачка активност претежно је оријентисана на примену рачунара у разним инжињерским активностима (ФТС, ЦАД/ЦАП/ЦАМ, ЦИМ) и инжињерство заштите животне средине. До сада је објавио преко 250 научних радова, од којих је око половина публикација на међународном нивоу (међународне монографије, часописи, конференције и сл). Од укупног броја научних публикација, 6 су научне публикације монографског карактера, једна је монографија, те три уџбеника. 50 радова је објављено у иностраним часописима. Већи део објављених радова сврстава се у оригиналне радове. Рецензент је бројних уџбеника из његове уже научне области. Учествовао је у реализацији преко 50 научно-истраживачких пројеката и истраживачко-развојних пројеката и тема у земљи. Такође је био веома активан и на разним међународним пројектима. Између осталог је био координатор или учесник на великом броју ЦЕЕПУС пројекта, ТЕМПУС пројеката, билатералних пројеката итд. Био је ментор или члан комисија великог броја дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација у Новом Саду, Београду, Крагујевцу, Кошицама, Братислави. Друштвено битнија ангажовања: потпредседник Савеза студената, председник савета ООУР-а Института за производно машинство, директор ООУР-а Института за производно машинство, продекан за науку, финансије и развој ФТН-а (1996-1998), продекан за науку и међународну сарадњу (1998-2012), члан је домаћих и страних стручно научних асоцијација, члан је уређивачких одбора домаћих и страних часописа. Ожењен је, има двоје деце и живи у Новом Саду.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор06.06.1997.01.12.2015.Департман за производно машинство
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Продекан за науку и међународну сарадњу01.10.2000.30.09.2012.Факултет техничких наука
НазивУ Установи
Торзиона попустљивост погона на машинама алаткама

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1974

Аутоматизација пројектовања оптималне путање врха алата код нумерички управљаних машина алатки за обраду стругањем

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1979

Интегрални прилаз постпроцесирању управљачких информација у систему за аутоматизовано програмирање флексибилних технолошких система за обраду ротационих израдака

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1989

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudak I., Vukelić Đ., Bračun D., Hodolič J., Soković M.: Pre-Processing of Point-Data from Contact and Optical 3D Digitization Sensors, Sensors, 2012, Vol. 12, No 1, pp. 1100-1126, ISSN 1424-8220
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBešić I., Van Gestel N., Kruth J., Bleys P., Hodolič J.: Accuracy improvement of laser line scanning for feature measurements on CMM, Optics and Lasers in Engineering, 2011, Vol. 49, No 11, pp. 1274-1280, ISSN 0143-8166
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatin I., Hadžistević M., Hodolič J., Vukelić Đ., Lukić D.: A CAD/CAE Integrated Injection Mold Design System for Plastic Products, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, Vol. 63, No. 5-8, pp. 595-607, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJakovljević Ž., Petrović P., Hodolič J.: Contact states recognition in robotic part mating based on support vector machines, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, Vol. 59, No 1-4, pp. 377-395, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMrkajić V., Stamenković M., Maleš M., Vukelić Đ., Hodolič J.: Proposal for reducing problems of the air pollution and noise in the urban environment, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2010, Vol. 5, No 1, pp. 49-56, ISSN 1842-4090
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVukelić Đ., Zuperl U., Hodolič J.: Complex system for fixture selection, modification, and design, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, Vol. 45, No 7-8, pp. 731-748, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBudak I., Hodolič J., Soković M.: Development of a programme system for data-point pre-processing in Reverse Engineering, Journal of Materials Processing Technology, 2005, Vol. 162, pp. 730-735, ISSN 0924-0136
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGatalo R., Hodolič J., Zeljković M., Milošević V., Konjović Z.: Achievements in the developoment and future development of SAPOR-S systems for automatic programming of NC Lathes , Robotics and Computer-integrated Manufacturing, 1988, Vol. 4, No 1/2, pp. 91-102, ISSN 0736-5845.
(М23) Рад у међународном часописуAgarski B., Budak I., Kosec B., Hodolič J.: An Approach to Multi-criteria Environmental Evaluation with Multiple Weight Assignment, Environmental Modeling & Assessment, 2012, Vol. 17, No 3, pp. 255-266, ISSN 1420-2026.
(М23) Рад у међународном часописуTrifković B., Budak I., Todorović A., Hodolič J., Puškar T., Jevremović D., Vukelić Đ.: Application of Replica Technique and SEM in Accuracy Measurement of Ceramic Crowns, Measurement Science Review, 2012, Vol. 12, No 3, pp. 90-97, ISSN 1335-8871.
(М23) Рад у међународном часописуAgarski B., Kljajin M., Budak I., Tadić B., Vukelić Đ., Bosak M., Hodolič J.: Application of multi-criteria assessment in evaluation of motor vehicles’ environmental performances, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 221-226, ISSN 1330-3651.
(М23) Рад у међународном часописуAntić A., Petrović P., Zeljković M., Kosec B., Hodolič J.: The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations, Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 3, pp. 279-285, ISSN 1580-2949.
(М23) Рад у међународном часописуVukelić Đ., Tadić B., Lužanin O., Budak I., Križan P., Hodolič J.: A rule-based system for fixture design, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 27, pp. 5787-5802, ISSN 1992-2248.
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Stankovski S., Vukelić Đ., Lazarević M., Hodolič J., Tadić B., Odri S.: Implementation of automatic identification technology in a process of fixture assembly/disassembly, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 819-825, ISSN 0039-2480.
(М23) Рад у међународном часописуTadić B., Vukelić Đ., Hodolič J., Mitrović S., Erić M.: Conservative-Force-Controlled Feed Drive System for Down Milling, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 5, pp. 425-439, ISSN 0039-2480.
(М23) Рад у међународном часописуVukelić Đ., Ostojić G., Stankovski S., Lazarević M., Tadić B., Hodolič J., Simeunović N.: Machining fixture assembly/disassembly in RFID environment, Assembly Automation, 2011, Vol. 31, No 1, pp. 62-68, ISSN 0144-5154.
(М23) Рад у међународном часописуKosec G., Kovačić G., Hodolič J., Kosec B.: Cracking of an aircraft wheel rim made from Al-alloy 2014-T6, Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 357-360, ISSN 0543-5846.
(М23) Рад у међународном часописуBudak I., Soković M., Kopač J., Hodolič J.: Point Data Pre-Processing Based on Fuzzy Logic for Reverse Engineering Modelling, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2009, Vol. 55, No 12, pp. 755-765, ISSN 0039-2480.
(М23) Рад у међународном часописуHodolič J., Matin I., Hadžistević M., Vukelić Đ.: Development of Integrated CAD/CAE System of Mold Design for Plastic Injection Molding, Materiale Plastice, 2009, Vol. 46, No 3, pp. 236-242, ISSN 0025-5289.
(М23) Рад у међународном часописуAntić A., Hodolič J., Soković M.: Development of a Neutral-Networks Tool-Wear Monitoring System for a Turning Process, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2006, Vol. 52, No 11, pp. 763-776, ISSN 0039-2480.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука06.06.1997.
Ванредни професорМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука27.06.1994.
ДоцентМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука28.09.1989.
Асистент - стари називМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука26.06.1986.
Асистент - стари називМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука07.05.1981.
Асистент - стари називМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука22.06.1976.
Асистент приправникМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука06.12.1974.