Проф. Емеритус др Миодраг Злоколица


Недостаје слика

др Миодраг Злоколица

Проф. Емеритус


Телефон021/485-2384
E-mail
Академско звањеПроф. Емеритус
КанцеларијаКабинет 201

Миодраг Злоколица је дипломирао је на Машинском факултету у Новом Саду 1967, магистрирао је на Машинском факултету Универзитета у Новом Саду 1974, и докторирао је на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду 1978.
Био је продекан од 1981-1985. године а затим и декан Факултета техничких наука од 1989-1991. године. На дужности проректора Универзитета у Новом Саду је био од 1991-1994.године. Од 1999-2011. је био шеф Катедре за Машинске елементе и теорију механизама.
У оквиру научно-стручног усавршавања боравио је три месеца на North Carolina State University, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, North Carolina, Raleigh, USA. У јуну месецу 1985. године боравио је по позиву као професор по позиву на Политехничком Универзитету у Гдањску, Пољска. Домаћин је био Проф. др Wieslav Ostachowicz са Машинског факултета. У трајању од 9,5 месеци у школској 1985/86. години боравио је на University of California, Department of Mechanical Engineering, Berkeley, California, USA. Програм боравка је био у својству професора по позиву у области Mechanisms and Machine Theory код Проф. др Charles W. Radcliffe. Такође је држао предавања из области Mehanism Design као професор по позиву на Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Hat Yai, Thailand по један семестар 2001 и 2003 године у трајању по 6 месеци, где му је домаћин био шеф Депрартмана Проф. др Worawut Wisutmethangoon. Од 2003 је направио уговорну (MOU) сарадњу Prince of Songkla University, Thailand и Универзитета у Новом Саду у области научно-техничке сарадње и размене студената и наставника између поменутих универзитета.
Његова научна истраживања обухватају област теорије машина и механизама, и то кинематичку и динамичку анализу механизама и преносника као и синтезу механизама. У области динамичке анализе преносника у његовом истраживању значајно место заузима динамика нехолономних преносника типа варијатора брзина. У наведеној области истраживачког рада објавио је преко сто научно-стручних радова, пројеката и уџбеника.
У оквиру његове педагошке активности изводио је наставу на предметима Теорија машина и механизама, Пренос снаге и кретања, Машински елементи, Техничко цртање и Нацртна геометрија. Тренутно на докторским студијама држи курс из предмета Одабрана поглавља из преноса снаге и кретања и Одарбана поглавља из теорије машина и механизама. У току изводјења поменутих курсева објавио је шест уџбеника. Формирао је курсеве из Теорије механизама , Пренос снаге и кретања.
У оквиру истраживања примењених у привреди радио је на конструкцији машина у индустрији електричних проводника (кабловској индустрији), процесној индустрији и пољопривредној механизацији. Поменути пројекти су праћени до коначне израде машина. За успешно изведене пројекте у овој области добио је награду Града Новог Сада (Октобарска награда Новог Сада 1990. год.). Тренутно води међународни CEEPUS пројекат.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.1994.01.12.2010.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Декан01.10.1989.30.09.1991.Факултет техничких наука
НазивУ Установи
Конструктивно решење претоварног моста и тракастог транспортера за претовар угља

Диплома

Машинско инжењерство

Машински факултет

1967

Анализа групе механизама са нехолономном везом

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1974

Изучавање примене механизама са нехолономном везом у оквиру сложених механичких система

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1978

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часопису Zlokolica M., Čavić M., Kostić M.: Analytical Description of Polygonal Holes Boring - General Approach, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No 7-8, pp. 503-512, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часопису Zlokolica M., Čavić M., Kostić M.: ABOUT THE TOOL’S MOTION IN THE POLYGONAL HOLES DRILLING APPLYING CENTRODES, Manufacturing Intelligent Design and Optimization Processes, Journal of Machine Engineering,Vol 7, No 2, 2007, ISSN 1895-7595, pp 41-50, Editorial Institution of Wroclav Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, Wroclaw, Poland, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Čavić, M. Zlokolica, M. Kostić: HIGH CLASS KINEMATIC GROUP MECHANISMS AS A PART OF MECHATRONIC SYSTEMS , REMUS’06, Mechatronic systems – developement, application, perspectives, Niš, SCG, 27-28 Sept. 2006, Proc. Pp.109-114, ISBN 86-80587-63-X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Kostić, M. Zlokolica, M. Čavić : CERTAIN APPLICATION OF TWO-D.O.F. LEVER MECHANISM, 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005, Proc. pp 965-968, ISBN 9958-617-28-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Kostić, M. Zlokolica, M. Čavić: ONE MODIFICATION OF TRAPEZOIDAL MOTION LAW FOR CAM MECHANISMS, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2005, Novi Sad 19-21 May, 2005, 1 – 4, T4-2.5, (CD Rom) ISSN 86-85211-44-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Kostić, M. Čavić, M. Zlokolica: ABOUT OPTIMAL SYNTHESIS OF COMPLEX PLANAR MECHANISM, 12th IFToMM World Congress, Besancon, France, 18-21 june, 2007, Proceedings online on www.iftomm.org, www.iftomm2007.com
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Zlokolica, S. Thaina, M. Čavić, M. Kostić: OF THE ROTATING MACHINERY WITH NONHOLONOMIC CHARACTERISTIC IN THE CHANGEABLE WORKING REGIME, Vibration Engineering and Technology of Machinery, VETOMAC III , December 6-9, 2004, Hotel Marriott, New Delhi, http://www.iitk.ac.in/vetacs/
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Kostić, M. Zlokolica, M. Čavić, M. Tomović: ABOUT TOLERANCE ACHIEVEMENT IN ROTARY TABLE MACHINE, 10th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2006, Barcelona-Lloret de Mar, Spain, 11-15 Sep., 2006, Proc. pp 937-940, ISBN 9958-617-30-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Čavić, M. Kostić, M. Zlokolica, Z. Milojević, M. Tomović: EFFECTS OF DIFFERENT LOAD DISTRIBUTION ON THE STRAIN CONDITION IN THE TABLET PRESS DIE , 10th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2006, Barcelona-Lloret de Mar, Spain, 11-15 Sep., 2006, Proc. pp 885-888, ISBN 9958-617-30-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Kostić, M. Čavić, M. Zlokolica, D. Radomirović: DESIGN OPTIMIZATION OF PACKAGING MACHINE SEALING MECHANISM ASSEMBLY, The Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science, April 1-4, 2004, Tianjin-China, , Proc. pp. 1112-1115. http://www.iftomm2003.com
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Zlokolica, W. Wisutmethangoon , P. Ngamsritragul, M. Čavić, M. Kostić: THE KINEMATICOF COMPLEX MECHANISM WITH THE KINEMATIC GROUP OF THE TTHIRD AND FOURTH CLASS, TheEleventh World Congress in Mechanism and Machine Science, April 1-4, 2004, Tianjin-China, , Proc. pp. 1204-1208. http://www.iftomm2003.com
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Zlokolica, B. Sovilj,W. Wisutmethangoon, D. Braun :KINEMATIC OF THE TOOL IN THE PROCESS OF POLYGONAL HOLES BORING , The Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science, April 1-4, 2004, Tianjin-China, Proc. pp. 163-167. http://www.iftomm2003.com
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Zlokolica, W. Wisutmethangoon , P. Ngamsritragul, B. Sovilj : Kinematics Behaviour of Complex Mechanisms with Triads as a Part of Mechatronics System , IEEE ICIT" 02 , 2002, IEEE International Conference on Industrial Technology "Productivity Reincarnation through Robotics & Automation", 11-14 December 2002, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЗлоколица М.: Изучавање примене механизама са нехолономном везом у оквиру сложених механичких система , Нови Сад, Факултет техничких наука, 1978
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМ. Злоколица, М. Чавић, М. Костић: МЕХАНИКА МАШИНА,Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови сад, 2005., стр.:258., едиција УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК, ISBN 86-85211-51-4
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМ. Злоколица, М. Чавић, М. Костић: ОДАБРАНИ ПРИМЕРИ ИЗ МЕХАНИКЕ МАШИНА, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови сад, 2005., стр.:112., едиција УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК, ISBN 86-85211-63-8
(М72) Одбрањен магистарски радМ. Злоколица, Анализа групе механизама са нехолономном везом, Нови Сад, 1974, Факултет техничких наука
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Проф. ЕмеритусМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникације01.10.2013.
Редовни професорМашински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инж.комуникацијеФакултет техничких наука03.11.1988.