Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Мехатроника (Др)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Шенк др Ивана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборни предмет Х-Др-05210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет Х-Др-15210
Изборни предмет Х-Др-25210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет Х-Др-35210
Изборни предмет Х-Др-45210
Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација (теоријске основе)0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација -техничка обрада и одбрана0010