Предмет: Графички дизајн (06 - F401)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Предмет је конципиран у оквиру савременог дискурса графичког дизајна, што подразумева да поред визуелног и практичног обликовања форме, истражује и њене могућности у оквиру контекста. С тога је, као крајњи циљ пројектовано, да након положеног испита из овог предмета студент буде способан да имплементира прикупљено знање из различитих дисциплина, те да уз коришћење адекватних симбола и садржаја, и смештањем истих у одговарајући контекст, обезбеди приступачну и ефикасну комуникацију према примаоцу тј. крајњем кориснику.
У програму едукације графичког дизајнера укључени су релевантни аспекти из различитих дисциплина, будући да елеменат контекстуалности у савременом схватању графичког дизајна, укључује аспекте дисциплина: семиотике, социологије, политике, понајвише примењене психологије. Уочавањем и развијањем веза између графичког дизајна и ширег контекста хуманистичких—друштвених наука, студенти имају прилику да искусе стваран потенцијал поља деловања и стечена знања надаље квалитетно искористе у струци, самосталном раду и даљем образовању.
Предмет ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН садржи теоријски и практичан део. Предавања у оквиру теоријског дела предмета обухватају следеће тематске целине: • Графички дизајн појам и предмет/савремени дискурс • Графички дизајн као комуникација и процес • Пропаганда/Методе и технике пропаганде • Пропагандни плакат • Избор ефикасне пропагандне теме • Нагони и апели у оглашавању • Изражајна средства графичког дизајна • Историјат плаката • Регистри и нивои рекламних кодова/ вербални регистар поруке • Регистри и нивои рекламних кодова/ визуелни регистар поруке • Дизајн магазина и ревија • Историјат дизајна едиторијала/модернизам, постмодернизам, деконструктивизам У оквиру практичног дела предмета, кроз вежбе и графичке радове обухваћене су следеће тематске целине: • Дизајн пропагандног плаката • Дизајнревијалног огласа • Комерцијална фотографија • Фотографисање производа • Дизајн директних средстава економске пропаганде/ летак • Дизајн насловне стране магазина • Дизајн и прелом магазина и ревија
Предавања; рачунарске (Ц) вежбе. Консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Миодраг НедељковићМаркетиншки приручник2001Д.О.О. "Дневник - Новине и часописи"Српски језик
Фрухт, М. Ракић М., Ракић И.Графички дизајн креација за тржиште2004Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, БеоградСрпски језик
Недељковић, С; Недељковић, М;Графичко обликовање и писмо2006Завод за уџбенике и наставна средства, БеоградСрпски језик
Хембрее, Р.Комплетан графички дизајн2008Дон вас БеоградСрпски језик
Messaris, P.Visual Persuasion1997Sage Publications, Inc.Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Графички раддада20.00
Графички раддада20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Недељковић др Урош
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јуреша др Горан
Редовни професор из поља уметности

Предавања
Недостаје слика

Пушкаревић др Ирма
Асистент са докторатом

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бањанин др Бојан
Доцент

Рачунарске вежбе