Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер третмана и заштите вода (Маст. инж. трет. и зашт. вод.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
Третман и заштита вода: Техничко-технолошке науке; Природно-математичке науке


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Турк-Секулић др Маја
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Виши курс математике 121100.003
Анализа система заштите животне средине22101.006
Изборна позиција 123000.006
Изборна позиција 230-30-300.00-1.007
Изборна позиција 322000.004
Анализа токова материјала20200.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Технолошки процеси у контроли квалитета вода32000.008
Хидротехнички објекти и системи22100.006
Управљање чврстим отпадом22000.005
Мониторинг и управљање системима30300.006
Изборна позиција 422000.005

Година: 2, Семестар: Зимски

Пројектовање процеса третмана воде за пиће32001.007
Алтернативни сепарациони процеси у третману вода30300.006
Управљање квалитетом вода и методе ремедијације седимента33000.006
Стручна пракса00006.004
Хидраулика течења у отвореним токовима22000.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Пројектовање процеса третмана отпадних вода33000.005
Изборна позиција 120-20-200.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000100.0012
Мастер рад - израда и одбрана00007.0010