Тиму са ФТН-а награда за прогресивну идеју


19.10.2018. - 10:38 

Модел за процену ефекта архитектонских процеса на животну средину који је настао синергијом знања наших истраживача и професора из различитих области, крунисана је Наградом за прогресивну идеју на 24. међународној конференцији „Инжењерство за заштиту животне средине – ТОП 2018“ у Словачкој.

Истраживачки тим, који се окупио са циљем осмишљавања начина смањења загађења воде, ваздуха и земљишта која су проузрокована у циклусу изградње грађевинских објеката, чинили су истраживачи Миљан Шуњевић, Соња Дмитрашиновић, Борис Обровски, проф. др Дарко Реба (Департман за архитектуру и урбанизам), доц. др Владимир Рајс (Департман за енергетику, електронику и телекомуникације) и проф. емеритус Мирјана Војиновић Милорадов (Департман за заштиту животне средине), као ментор тима.

У оквиру истраживања, Миљан Шуњевић је осмислио модел АДАМ са циљем да се архитектама пружи помоћ пре извођења радова у увиђању да ли њихове одлуке штетно утичу на животну средину и који процеси генеришу критичне нивое загађења. „Као један од првих интердисциплинарних студената (студије Архитектуре и Инжењерства заштите животне средине) увидео сам да у процесима изградње објеката емитујемо велике количине загађујућих супстанци у животну средину. Вођен идејом да је потребно осмислити начин митигације загађења, дошао сам на идеју за развој модела АДАМ за који је било потребно направити спрегу између различитих дисциплина како би се сагледао широк спектар утицаја штетних загађења.  Зато су у стварању концепта модела АДАМ учествовали професори и истраживачи из области архитектуре, електротехнике и заштите животне средине” – наводи Миљан.

Креирани модел представљен је јавности кроз научни рад са темом „Implementation of advanced environmental monitoring models in innovative architectural decision analysis model – ADAM” и проглашен је једном од најбољих прогресивних идеја на међународној конференцији посвећеној техничком аспекту заштити животне средине. Конференција ТОП 2018 је одржана од 19. до 21. септембра у Словачком месту Штрбске Плесо и окупила је велики број стручњака из области заштите животне средине из целе Европе.

„Ова награда је показатељ квалитета рада нашег истраживачког тима и представља потврду да се концепт модела развија у правом смеру” – закључује Миљан.