Учење засновано на пословним проблемима ради академске изврсности из геоинформатике - ГЕОБИЗ


29.12.2020. - 10:07

ГЕОБИЗ је пројекат Европске Уније који је финансиран у оквиру програма Erazmus+ кључне активности 2 (КА2) а окупља 23 универзитетска и пословна партнера из више земаља. Пројекат је покренут 15. новембра 2019. и биће реализован током 36 месеци.
Главни циљ пројекта ГЕОБИЗ је јачање капацитета академских институција да боље одговоре на потребе развоја геоинформатичке индустрије у укљученим партнерским земљама фокусирајући се на следеће аспекте:
• успостављање нових и иновативних облика сарадње између пословних и академских установа, ради подршке интеракцији у процесима извођења наставе, трансфера и усвајања знања у области геоинформатике,
• успостављање пословно-академске платформе која подржава изврсност у геоинформатици,
• развој иновативних програма за обуку наставног особља, практичних методологија у извођењу наставе и усвајању знања и садржаја курсева геоинформатике заснованих на технологији, узимајући у обзир захтеве компанија у области геоинформатике и
• примена најсавременијих техника у процесу транфера знања, технолошки усмерених курсева геоинформатике.

Активности планиране на пројекту и очекивани резултати за циљне групе су:
• Студенти високообразовних установа - спроводиће се савремени и на стварним пословно заснованим проблемима дизајнирани курсеви геоинформатике,
• Наставно особље у високообразовним установама - више од 50 наставника проћи ће напредну обуку и едукацију у у специфичним темама геоинформатике. Купљена опрема ће омогућити наставном особљу да одрже дизајниране курсеве,
• Високообразовне установе које пружају геоинформатичке (и сродне) студијске програме - ојачаће своје унутрашње капацитете и повећати атрактивност за упис будућих студената заинтересованих за геоинформатику и сродне студијске програме,
• Компаније које послују у области геоинформатике - унапредиће сарадњу са академским сектором и утицати на дизајн наставног програма и курикулума високообразовних институција
• Геоинформатичари и сродне професије - двосмерна комуникација, подржана од стране владиних и јавних институција и агенција подстаћи ће раст геоинформатике и сродних сектора,
• Државни органи, јавна управа и агенције - омогућиће испоруку геоинформатичких производа и услуга већег кавилитета.

Пројекат за циљ има трансфер и усвајања знања у области геоинформатике и изврсност у геоинформатици, те је пројектни тим Факултета техничких наука који је учесник овог пројекта састављен од чланова Лабораторије за геоинформатику. Лабораторија за геоинформатику Факултета техничких наука је задужена за едукацију и подршку наставним процесима у области геоинформатике на Факултету техничких наука.

Више о пројекту можете сазнати на пројектном сајту  као и на сајту Лабораторије за геоинформатику, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду  
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.