ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА који слушају предмет Одабрана поглавља из математике код проф. др Небојше Ралевића


03.03.2021. - 12:43

Модул Оптимизација код професора Небојше Ралевића, студенти докторских студија слушаће у оквиру предавања и вежби из Нелинеарног програмирања на мастер студијама Математика у техници  (online предавања петак. 13-15h и везбе 15-17h). Сви студенти који слушају овај модул треба да се јаве најкасније до сутра 04.03.2021. године на email адресу drazanam@uns.ac.rs.

У mail-у написати, име и презиме, број индекса.

Предметни наставник,
Проф.др Небојша Ралевић