Обавештење за запослене


14.10.2021. - 15:31 

Поштоване колеге, узевши у обзир одређене дилеме које су се јавиле код наставног особља исказане током јучерашњег дана али и ситуацију око Covid-а, велики број заражених па и међу студентина, професорима и асистентима ФТН-а, руководство Факултета је одлучило да почетак наставе „уживо“ одложи до 01. 11. 2021. године. Сви облици наставе ће до тог датума бити у режиму online. Коначна одлука о даљим активностима око организовања наставе донеће се на редовној седници ННВ која ће бити одржана 27. 10. 2021.

Молимо директоре департмана да у координацији са шефовима катедри и руководиоцима студијских програма до 22. 10. 2021. године размотре, узевши у обзир специфичности својих студијских програма и одговорности које имају у реализацији наставе на њима, који то студијски програми или њихови делови који нису препоручљиви за организацију наставе „уживо“. Мисли се, пре свега на број студената. Сматрамо да мастер студије и старије године са стручним предметима (модули и изборни предмети) не би требале имати проблема око организације редовне наставе. Скрећемо им пажњу да ако имају предлоге и сугестије око модалитета организације наставе „уживо“, али узевши у обзир акредитацију на тим предметима, дају обједињене предлоге за свој департман. Све ове предлоге потребно је доставити на мејл ftnnastava@uns.ac.rs опет до 22. 10. 2021. године.

У случају да неко од наставног и сарадничког особља спада у ризичну групу у смислу заражавања од Covid-а (на пример онколошки болесници) потребно је да се обрате продекану за наставу са писменом молбом и неким доказом о својој болести (није битан датум на лекарском документу). Продекан ће сходно томе у сарадњи са тим наставником или сарадником изнаћи решење који вид одржавања наставе или вежби је најбезбеднији у том случају.

Поново апелујемо на наставнике, асистенте и студенте да се вакцинишу јер у супротном преузимају на себе одговорност у случају последица од заражавања себе, своје породице, студената и колега.

Још једном указујемо да ситуација у свету и у нашој земљи показује да ће проблем са Covid-ом бити и у наредним годинама. Наша жеља и тенденција је да квалитет знања које стичу наши студенти одржимо на нивоу који ФТН негује у последње 62 године и да задржимо лидерску улогу у области високог образовања. Из претходних разлога морамо бити свесни, а пре свега одговорни, да у овој ситуацији нађемо најбоље решење за наше студенте.

Пословодство Факултета