СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ на ФТН-у


17.06.2022. - 13:29 

Факултет техничких наука, поред академских студија изводи наставу и на струковним студијама и то на два студијска програма: Електротехника и Софтверске и информационе технологије.

У оквиру студијског програма Електротехника постоје два модула: „Електроенергетика и обновљиви извори електричне енергије“ и „Електроника и телекомуникације“.

Конкурс је расписан за школску 2022/2023. годину, а пријављивање кандидата је од 13. 06. 2022. до 24. 06. 2022.

Студенти ОСС „Електротехника“ након прве заједничке године опредељују се за један, од два, студијска модула (смера):

• ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – образује стручњаке који ће дати допринос убрзању развоја обновљивих извора електричне енергије и ови стручњаци се моментално могу укључити у планирање, пројектовање, испитивање, управљање и одржавање електроенергетских објеката, савремених индустријских погона и развојних центара.

• ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ – образује стручњаке који ће дати допринос убрзању развоја електронских и рачунарско-телекомуникационих система, посебно Интернета у најширем смислу, као и софтверских алата и производа из области информационих технологија (ИТ), а ови стручњаци имаће потребне компетенције за моментално укључивање у планирање, пројектовање, развој, испитивање и одржавање електронских, рачунарско-телекомуникационих и ИТ система.

Студентима, након завршетка студија, пружа се могућност НАСТАВКА образовања и усавршавања на ФТН на двогодишњем (120 ЕСПБ) студијском програму МАСТЕР СТРУКОВНЕ студије (МСС) „Електротехника“ који, такође, поседује два студијска модула (смера):
Електроенергетика – Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима
Информационо-комуникационе технологије

Конкурс за МСС „Електротехника“ за школску 2022/2023. такође је објављен.

ОСС „Електротехника“ – опште информације:
• Студије изводи Департман за енергетику, електронику и телекомуникације (ДЕЕТ)
о Катедра за енергетску електронику и претвараче
о Катедра за електронику
о Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
• Стручна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство
• Први ниво студија, 6.1 степен стручне спреме НОКС
• Трајање студија: 3 године
• Обим студија: 180 ЕСПБ
• Назив дипломе: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
• Додатак дипломе садржи назив студијског модула (смера) и списак положених предмета, што је битно приликом аплицирања за одговарајућу Лиценцу Инжењерске коморе Србије.

Додатне информације и питања:
• Студентска служба: +381 21 485 2230, Ибојка Фа, faibojka@uns.ac.rs
• Електроенергетика и обновљиви извори електричне енергије: рук. ванр. проф. др Золтан Чорба, +381 63 826 54 85, zobos@uns.ac.rs
• Електроника и телекомуникације: рук. ванр. проф. др Калман Бабковић, bkalman@uns.ac.rс +381 485 4522 и коор. мр Дејан Немец, +381 64 208 58 58, denem@uns.ac.rs 

  • Није могуће приказати слику.