Стручна посета студената и професора SRH Hochschule Heidelberg Департману за инжењерство заштите животне средине и заштиту на раду


22.07.2022. - 08:20 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштиту на раду, Факултета техничких наука у Новом Саду је, у периоду од 30. јуна до 06. јула 2022. године, био домаћин студентима и професору са SRH Hochschule Heidelberg, Немачка.
Посета је реализована као део активности планираних у оквиру пројекта DAAD DEMOCRATIA-AQUA-TECHNICA III.

Студенти и професор Kenneth Bedu-Addo са Универзитета у Хајделбергу, заједно са професорима и студентима докторских и мастер студија студијских програма Инжењерство третмана и заштите вода и Инжењерство заштите животне средине, Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, посетили су Јавно-комунално предузеће Водовод и канализација Нови Сад, лабораторије Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математичког факултета у Новом Саду, уставу Нови Сад на каналској мрежи Хидросистема ДТД, Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије и Лабораторију за мониторинг животне и радне средине Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштиту на раду.

Током боравка у Новом Саду, гости са SRH Hochschule Heidelberg имали су прилику да учествују у дискусијама и размене знање и искуство са стручњацима и истраживачима из области узорковања и анализе површинских и отпадних вода, мониторинга квалитета животне средине, технологија за припрему воде за пиће и примене вештачке интелигенције у заштити животне средине. Посета Департману за инжењерство заштите животне средине и заштиту на раду је дала још један допринос остварењу основног циља Пројекта, развоју иновативног концепта техничких решења за одрживо управљање водним ресурсима и промоцији смањења регионалних и локалних конфликата при ангажовању цивилног друштва.

О свим будућим активностима и актуелним дешавањима на Пројекту можете се информисати на сајту пројекта.

Позивамо све заинтересоване студенте и колеге са Факултета техничких наука и читавог Универзитета да узму активно учешће у предстојећој Third Democratia-Aqua-Technica конференцији, која ће се одржати у септембру 2022. године. Детаљније информације о конференцији биће доступне на горе наведеном линку.

За све додатне информације везане за конференцију и активности на Пројекту можете се обратити, путем маила, координатору Democratia - Aqua - Technica III пројекта са Србију, проф. др Маји Турк Секулић (majaturk@uns.ac.rs).