Виртуелно путовање Новим Садом


23.12.2022. - 10:52 

Пројекат "Виртуелно путовање Новим Садом" се ослања на приказ културног наслеђа и ширег историјског, друштвеног и културног контекста у којем су одабрани објекти настајали, бивали трансформисани и нестајали.

Анимација главног градског трга изведена је за четири временска слоја (1870-1970). Анимирани модели заснивани су на напредним технологијама, а посебна пажња је посвећена аутентичности амбијента трга у различитим периодима.  

Значај пројекта огледа се у његовом научном доприносу у области студија наслеђа, са нагласком на примени дигиталних технологија у презентацији и очувању културног наслеђа, материјалног и нематеријалног. Аутори пројекта су проф. др Ратко Обрадовић, проф. др Аница Драганић, доц. др Мариа Силађи, доц. др Ивана Васиљевић, доц. др Ненад Кузмановић, др Исидора Ђурић, Алекса Пауновић, Милан Мишчевић, Филип Мирчески, Александра Бобић, Милош Обрадовић, чланови Катедре за анимацију у инжењерству, Катедре за архитектуру и урбанизам и Катедре за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму, као и Зоран Маринковић и Олег Кнежевић.

Пројекат је подржан и суфинасиран од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Аутономна покрајина Војводина, Република Србија, у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години.