Прелазак и наставак студија на Факултету техничких наука


03.07.2023. - 10:29 

Лица која су заинтересована за наставак студија на Факултету техничких наука могу да поднесу документацију на вредновање студијског програма и признавање испита у периоду од 01. до 10. септембра 2023. године у временском периоду од 11 до 13 часова на шалтерима Студентске службе.

Потребна документација за пријаву на ОАС и ОСС:

- Пријавни лист (добија се на шалтеру Студентске службе, уз доказ о уплати трошкова поступка признавања испита),
- Оригинал уверење или оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи претходно завршених студија,
- Оригинал уверење о положеним испитима са студијског програма са којег кандидат прелази,
- Оверен наставни план и програм студијског програма са којег кандидат прелази,
- Оригинал диплома о завршеном четворогодишњем средњем образовању и сведочанства сва четири разреда средње школе,
- Очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа).

Потребна документација за пријаву на МАС, МСС и ДАС:

- Пријавни лист (добија се на шалтеру Студентске службе, уз доказ о уплати трошкова поступка признавања испита),
- Оверене фотокопије свих претходно стечених диплома и додатка дипломи,
- Оригинал уверење о положеним испитима са студијског програма са којег кандидат прелази,
- Оверен наставни план и програм претходно завршених студија као и  оверен наставни план и програм студијског програма са којег кандидат прелази,
- Доказ о уплати трошкова за вредновање студијског програма и признавање испита,
- Очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа).

Трошкови пријаве:
Износ: 10.000,00 динара (за студенте ФТН-а 5.000,00 динара)
Жиро рачун: 840-1710666-12
Позив на број: 97 0306111355
Сврха: Поступак признавања испита

Након вредновања студијског програма и признавања испита Комисија доноси одлуку о упису на Факултет.   
Уколико се одобри упис, термин уписа је после 01. октобра 2023. године.
Упис ће се реализовати према Правилнику о упису студената на студијски програм.
Комплетан Правилник се може погледати на сајту Факултета.