Потписан је Меморандум о сарадњи између Факултета техничких наука и ХИП-Петрохемија Панчево


08.11.2023. - 11:45 

Факултет техичких наука потписао је Меморандум о сарадњи из области образовања, истраживања и трансфера знања са Друштвом са ограниченом одговорношћу за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП-Петрохемија Панчево.

Споразум су потписали в. д. декана проф. др Борис Думнић и директор ХИП-Петрохемије Панчево Горан Стојилковић. Успостављање партнерских односа може значајно да допринесе унапређивању различитих видова повезивања научног, образовног и стручног рада Факултета са пословним активностима ХИП-Петрохемије Панчево, што ће допринети афирмацији и успешнијем пословању ове две институције.

Професор Думнић је истакао да је овакав тип сарадње показатељ у ком правцу треба да се развијају високошколске установе и да је то добар пример сарадње привреде са академијом.