ФТН-у уручен уговор за набавку соларних фотонапонских панела


08.11.2023. - 13:04 

Факултет техничких наука једна је од 13 високошколских установа чији је оснивач АП Војводина којој је додељен уговор за набавку опреме и изградњу система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела.

На свечаној додели уговора председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је уговор в. д. декану проф. др Борису Думнићу.

Укупна вредност додељених уговора је 105 милиона динара, а средства додељена ФТН-у у износу од 6,7 милиона динара биће искоришћена за изградњу фотонапонске електране снаге 50 kW на крову постојећег објекта.

Програмом развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини до 2030. године, који је Скупштина АП Војводине усвојила у октобру ове године, између осталог, утврђен је и циљ који се односи на увођење зелених технологија.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.