Одржано 39. САВЕТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА СРБИЈЕ - СПМС 2023


09.11.2023. - 12:07

Успешно је одржана 39. Међународна научна конференција Саветовање производног машинства Србије – СПМС 2023, у организацији Департмана за производно машинство и Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент ФТН-а.


Након свечаног отварања Конференције у присуству великог броја учесника и посетилаца из образовања и привреде, традиционално су додељене повеље и плакете "Павле Станковић".


Друга седница Конференције се бавила актуелним стањима у области Индустрије 4.0 – Образовање инжењера и истраживања са применама, у жељи да се образовање до одређеног нивоа усмери у правцу примене информационо-комуникационих технологија као предуслова за брз развој производног машинства, привреде и друштва у целини.


Рад конференције се одвијао у шест секција из области где су биле заступљене актуелне теме из производног машинства и мулдисциплинарних области машинског инжењерства и других сродних инжењерских области. Научно-стручна конференција СПМС 2023, својом дугом традицијом и редовним одржавањем од 1965. године, има за циљ да допринесе развоју производног машинства у целини и његовом даљем повезивању са сродним областима у овом добу интердисциплинарности.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.