Меморандум о сарадњи у области образовања и науке између ФТН-а и Правног факултета


14.11.2023. - 13:40 

Факултет техничких наука и Правни факултет Универзитета у Новом Саду су потписали Меморандум о сарадњи у области образовања и науке. Предмет овог Меморандума је успостављање и развој сарадње у области образовања и науке, што обухвата процесе повезивања образовне, научне, истраживачке, а ради остварења заједничких активности и пројеката, у циљу подстицања мултидисциплинарног приступа савременим друштвеним, економским, технолошким и културним токовима, а у духу међусобног поверења добре образовне и научне сарадње.

Меморандум о сарадњи је у име Факултета техничких наука потписао в. д. декана проф. др Борис Думнић, а у име Правног факултета декан проф. др Татјана Бугарски.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.