Конкурс за доделу награде за животно дело


02.04.2024. - 09:41 

Управни одбор Удружења УУННВ у Новом Саду расписује за 2024. годину Конкурс за доделу награде за животно дело.

Награда за ЖИВОТНО ДЕЛО се додељује из следећих научних поља:

- Природно-математичке науке (једна награда)
- Техничке науке (једна награда)
- Биотехнолошке науке (једна награда)
- Медицинске науке и спорт (једна награда)
- Друштвено-хуманистичке науке и уметност (једна награда)

Наставно-научна већа факултета и виших школа, односно органи управљања самосталних научних института подносе пријаве на КОНКУРС за једног кандидата за научна поља за која су акредитована са образложењем за награду. Приликом подношења пријаве на Конкурс потребно је тачно навести за које научно поље се предлаже кандидат.
Предлог кандидата од стране предлагача мора да садржи образложење за коју област се кандидат предлаже, с тим да је такав предлог утемељен на важећој класификацији научих поља и доприносу развоју те области на факултету.

Све наведено можете наћи на сајту Удружења www.uunnv.com

Пријаве за КОНКУРС (попуњене према Упутству за писање Конкурсног материјала за награду за Животно дело за 2024. годину) од стране предлагача достављају се Удружењу универзитетских наставника и научника Војводине у Новом Саду, на руке председнику УО УУННВ проф. др Маријани Ачански и електронски на e-mail: проф. др Маријана Ачански, macanski@tf.uns.ac.rs, 064 144 6856, или проф. др Миодраг Злоколица, mzlokolica@gmail.com  063 861 0770.

Конкурс је отворен од 1. априла до 15. маја 2024. године.
С поштовањем,
Председник
Управног одбора Удружења
Проф. др Маријана Ачански