Пројекат израде GAP анализе производње биометана у Србији


19.04.2024. - 07:05 

Тим са Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду који чине проф. др Ђорђе Ђатков, доц. др Миодраг Вишковић и проф. др Дејан Убавин учествује у пројекту израде GAP анализе производње биометана у Србији. Пројекат финансира UNDP Србија (United Nations Development Programme Serbia) и спроводи се у сарадњи са тимом ове институције који чине пројектни менаџер, Радомир Миловановић, Татјана Страхињић Николић и Жарко Петровић.

Тема пројекта обједињује области обновљивих извора енергије и биогорива, заштите животне средине, циркуларне биоекономије и одрживе пољопривреде. Пројекат је од изузетне важности на националном нивоу, са циљем да Министарство рударства и енергетике РС, као директни корисник резултата, омогући имплементацију биометана на тржишту као важног енергента за одрживи развој Србије на путу ка декарбонизацији.

Очекивани резултати пројекта су предлог измена законског и подзаконског оквира за успешну имплементацију (укључујући мере подршке), дефинисање националних циљева за производњу биометана, одређивање потенцијала на основу доступних сировина и мапирање ресурса, оцена постојеће инфраструктуре, дефинисање предуслова за исплативу инвестицију, идентификација потенцијалних пројеката за реализацију, итд.
 

  • Није могуће приказати слику.