Представљање департмана машинства ФТН-а на сајму Career Fair 2024


24.04.2024. - 11:03 

У среду, 17. априла 2024. године на Факултету техничких наука одржан је “Први сајам запошљавања за студенте машинске и саобраћајне струке CAREER FAIR” у организацији Савеза студената. Учешће на Сајму је узело 40 компанија и институција међу којима су Grundfos, Termovent SC, BMTS Technology, Unipromet, Termometal, Continental, Grindex, Elmed, Set, Solfins, Čelik, Kovis BP, Minth Group, Magna International, Le Belier Groupe, Adeco, Montop Pro, Bulevar Company, Energotehnika Južna Bačka, Japan Tobaco International, Lafarge Srbija, Cargo partner, Srbijavoz, Monpower Serbia, Carlsberg Group и др.

Догађај је подржан од стране Града Новог Сада, Факултета техничкиих наука, Привредне коморе Србије и многих других институција. Сајам је отворен од стране г-дина Игора Црнобарца, заменика градоначелника Града Новог Сада и проф. др Бориса Думнића, в. д. декана Факултета техничких наука.

Испред департмана машинства ФТН-а на отварању манифестације говор је одржао проф. др Дејан Лукић, директор Департмана за производно машинство, који је напоменуо да је Факултет техничких наука основан као Машински факултетет давне 1960. године, одакле се види да је традиција машинског инжењерства у Новом Саду дуга више од 60 година.

Од оснивања Факултета до данас титулу дипломираног инжењера машинства по старом систему школовања (чије су студије трајале 5. година) стекло је више од 3700 кандидата и више од 1000 кандидата по болоњском систему (чије је школовање трајало 4. године), титулу мастер инжењера машинства је стекло више од 400 кандидата, титулу магистра машинства је стекло више од 160 кандидата, док је титулу доктора техничких наука из области машинског инжењерства стекло је 185 кандидата.

Машинство као инжењерска област је као и наша индустрија у једном периоду било у кризи, док се у последњих 10-ак година вратило на место које му припада и данас поново представља једно од најтраженијих и најплаћенијих занимања на тржишту. Привреда данас запошљава и има потребу за великим бројем машинских инжењера који су носиоци развоја у великом броју компанија како у Новом Саду, тако и у Војводини и Србији, међу којима су неке од ових компанија присутне на Сајму.

У више од 60 година рада и развоја Факултета створени су запажени кадровски и значајни лабораторијски и материјални потенцијали који представљају гаранцију успеха у образовном, стручном и научно-истраживачком раду. На Факултету данас постоји 4 Департмана и 12 Катедри из области машинског инжењерства на којима се у оквиру одговарајућих студијских програма образују машински инжењери и доктори наука: Департман за производно машинство (са 5 Катедри и близу 60 запослених/од чега је 30 наставника), Департман за механизацију и конструкционо машинство (са 3 Катедре и око 25 запослених/од чега је 15 наставника), Департман за енергетику и процесну технику (са 3 Катедре и више од 20 запослених/од чега је 12 наставника) и Департман за техничку механику (1 Катедра са око 15 запослених/од чега је 10 наставника).

Образовање из области машинског инжењерства на ФТН-а, тренутно обухвата сва три нивоа академских студија и један ниво струковних студија:
• Основне академске студије (ОАС) - (трају 4 године, 8 семестара, вреде 240 ЕСПБ, звање: дипломирани инжењер машинства). На ове студије се уписује 250 студената (190 буџет+60 самофинансирање)
о Производно машинство - 100 (80 буџет+20 самофинансирање)
о Механизација и конструкционо машинство - 60 (55 буџет+5 самофинансирањ)
о Енергетика и процесна техника - 60 (55 буџет+5 самофинансирање)
о Техничка механика и дизајн у техници - 30 самофинансирање
• Мастер академске студије (МАС) -
(трају 1 годину, 2 семестра, вреде 60 ЕСПБ, звање: мастер инжењер машинства)
На ове студије уписује се 158 студената (78 буџет+80 самофинансирање)
• Докторске академске студије (ДАС) - Машинство
(трају 3 године, 6 семестара, вреде 180 ЕСПБ, звање: доктор техничких наука). На које уписујемо 30 студената/доктораната: (5 буџет + 25 самофинансираје)
• Мастер струковне студије (МСС) – Производно машинство
(трају 2 године, 4 семестра, вреде 120 ЕСПБ, звање: струковни мастер инжењер машинства)
На које уписујемо 32 студента (8 буџет+24 самофинансирање)

Циљ студијских програма је образовање и оспособљавање машинских инжењера и доктора наука за рад у динамичним инжењерским областима, као што су машиноградња, аутомобилска индустрија, прерада метала, неметала и полимера, пољопривреда, енергетика, саобраћај, прехрамбена индустрија, биомедицина и др.
Департмани машинства организују више међународних научно-стручних конференција међу којима су: ММА-Флексибилне технологије која се организује од 1976. године (спада у ред најстаријих на факултету и Универзитету, 14 пута одржана), КОД-Конференција за машине и индустријски дизајн у машинству од 2000. године (11 пута одржана), ЕТИКУМ конференција од 2006 године (14 пута одржана), и коорганизатори су више конференција међу којима је Саветовање производног машинства Србије (некада Југославије, које је 4 пута била на ФТН-у у Новом Саду)
Департмани машинства издају 2 часописа из области машинства: Journal of Production Engineering и Advanced Technologies and Materials и оба су open access издања у оквиру ФТН-а.

У оквиру машинских департмана реализован је огроман број научно-истраживачких и стручних пројеката реализованих у сарадњи са привредом. Тренутно се реализује више пројеката финансираних од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност АПВ, као и већи број међународних пројеката, као што су CEEPUS, ERASMUS+, INTERREG, COST, и др.
Наши професори и асистенти су написали велики број публикација и уџбеника, које користе како наши студенти, тако и студенти других факултета и привредници у земљи и инстранству. Такође су објавили огроман број радова на домаћим и међународним конференцијама и у часописима, од којих је значајан број у часописима са импакт фактором са СЦИ листе.
Овом приликом похваљујемо организаторе из Савеза студената Факултета техничких наука, који су уложили огроман труд и напор да ова манифестација згледа грандиозно, уз учешће више од 40 компанија и других организација. Пре свега бисмо издвојили Јовицу Ашћерића председника СС ФТН-а и Бојану Савић председницу Организационог одбора сајма, али и све друге студенте из савеза који су учествовали у организацији сајма и колеге наставнике и асистенте који су помогли саму организацију.
На крају напомињемо огроман значај и потенцијал оваквих сајмова на повезивање и сарадњу факултета/студената и компанија, наду да ће се ова традиција наставити и наредних година уз учешће још већег броја компанија и да ће постати традиција на ФТН у Новом Саду.

Проф. др Дејан Лукић, Директор Департмана за производно машинство
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.