Конференција МЕРНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2024 (МИТ 2024)


09.07.2024. - 12:00 

Конференција МЕРНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2024 (МИТ 2024) одржаће се на Факултету техничких наука у Новом Саду од 9. до 13. децембра 2024. године

Организатори конференције су Факултет техничких наука и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

За пријаву тема за излагање потребно је послати апстракт на адресу: mit.ftn@gmail.com до 20.10.2024. године.

Теме конференције су:
   • Мерно-информационе технологије и концепт Индустрија 4.0
   • Мерно-информационе технологије и концепт Internet of Things
   • Мерно-информационе технологије у биомедицинском инжењерству
   • Мерно-информационе технологије у Smart Grid концепту
   • Мерно-информационе технологије и управљачки системи
   • Мерно-информационе технологије и виртуелна инструментација
   • Метрологија у електротехници и рачунарству
   • Биолошки инспирисане технологије  у електротехници и рачунарству
   • Метрологија у нуклеарним технологијама

Организациони одбор конференције МИТ 2024