Предмет: Напајање индустријских погона (06 - EOS13)


Основне информације

КатегоријаСтручни
Научна областЕнергетска електроника, машине и погони
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Стицање знања из области пројектовања, извођења и одржавања система напајања индустријских погона.
Након успешног завршетка курса, студенти ће бити оспособљени да: 1. Разумеју проблематику напајања индустријских погона. 2. Одаберу и провере одговарајућу склопну и заштитну опрему и енергетске каблове. 3. Провере систем уземљења. 4. Анализирају и реше проблеме електричних инсталација у индустријском погону. 5. Дефинишу планове одржавања електричних инсталација индустријског објекта.
Закон о планирању и изградњи. Правилник о садржини и начину израде техничке документације. Техничка регулатива у електроенергетици. Врсте електричних шема. Електричне мреже. Структура дистрибутивних мрежа. Системи напајања. Компоненте електричних инсталација у индустрији. Енергетски каблови, полагање каблова. Склопне направе: растављачи, склопке-растављачи, прекидачи, контактори, гребенасте склопке. Заштитне компоненте: осигурачи, прекидачи. Прорачун струја кратког споја: троплони кратак спој, једнополни кратак спој, струја квара. Принципи извођења електричне инсталације у индустријском погону и основни принципи заштите. Избор и провера напојних каблова. Термичка напрезања каблова у кратком споју. Прорачун пада напона. Избор заштитних уређаја. Типови координације. Заштита нисконапонских електромотора: заштита од преоптерећења, заштита од повишења напона, поднапонска заштита, заштита од несиметрије напона напајања, заштита од кратког споја. Начини пуштања нисконапонских асинхроних мотора у рад: директно покретање, покретач звезда-троугао, покретање клизноколутних мотора, софт стартери, фреквентни претварачи. Прорачун пада напона при покретању асинхроног мотора. Процена утицаја асинхроног мотора на струје кратких спојева. Заштита од електричног удара. Заштита од директног додира делова под напоном. Заштита од индиректног додира делова под напоном. Изједначење потенцијала. Електрична постројења. Електрична постројења средњег напона. Уземљење. Врсте уземљења: радно уземљење, заштитно уземљење, громобранско уземљење. Дистрибутивне трансформаторске станице. Блокови средњег напона, трансформатор, блок ниског напона. Заштита енергетских трансформатора. Мерење електричне енергије. Тарифни систем за обрачун електричне енергије у индустрији. Компензација реактивне енергије, прорачун, начини извођења компензације. Виши хармоници. Извори беспрекидног напајања и дизел генератори електричне енергије. Захтеви за безбедност у индустријском погону.
Предавања, вежбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Гојко ДотлићЕлектроенергетика кроз стандарде2004СМЕИТС, БеоградСрпски језик
ABBElectrical installation handbook Protection, control and electrical devices2010ABB SACE via Baioni, Bergamo (Italy)Енглески
Зоран Радаковић, Милан ЈовановићСпецијалне електричне инсталације2008Академска мисао, БеоградСрпски језик
Claudia PawlowskiMotor Protection, Technical Guide2001Moeller GmbHЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Векић др Марко
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Гецић др Марко
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Рељић др Дејан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе