Мерење и регулација


11.06.2021. - 13:49 

Студијски програм Мерење и регулација, развијен је заједнички од стране департмана Е1 и Е2, на основу потребе за школовањем инжењера електротехнике и информационих технологија који се, поред познавања кључних основа из електротехнике и информационих технологија, специјализацију тако да имају одговарајућа обједињена инжењерска знања и вештине из области мерно-информационих технологија и рачунарског управљања, са нагласком на савремене smart технологије и концепте "Internet of Things" и "Индустрија 4.0".

Студијски програм Мерење и регулација посебан нагласак ставља на практична знања и припрему студената да се одмах по дипломирању могу укључити у радни процес. Такође, квалитетно знање и вештине из опште-образовних и стручних предмета из области електротехнике и информационих технологија, пружају могућност даљег усавршавања за студенте који планирају наставак студирања на мастер студијама.

Студијски програм Мерење и регулација (назив овог студијског програма на енглеском језику је Measurement-Information Technologies and Control Engineering) подразумева и велики број изборних предмета. Сваки студент може, у консултацији са саветником за студије, ког добија приликом уписа, да изабере предмете/области које ће учити, и на тај начин усмерава своје школовање према сопственим областима интересовања. Студенти се преко изборних предмета опредељују за предмете који се базирају на развоју и примени хардвера, и/или развоју и примени софтвера, који су специфични за његову област интересовања. Такође, студенти имају могућност да комбинују ове предмете у циљу стицања шире основе знања из електротехнике и информационих технологија. Пројектантски предмети студентима дају системски поглед на пројектовање или примену мерно-информационих технологија и рачунарског управљања у свим гранама индустрије и привреде.

Основне академске студије трају 4 године (240 ЕСПБ), а израда дипломског рада предвиђена је у осмом семестру.

Након завршених основних академских студија стиче се звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Студенти са овом дипломом су оспособљени да се укључе у производне процесе у свим гранама индустрије и привреде, у којима постоји потреба за дипломираним инжењерима електротехнике и рачунарства, а посебно на пословима који захтевају знања и вештине из области мерно-информационих технологија и рачунарског управљања, са нагласком на савремене смарт технологије и концепте "Internet of Things" и "Индустрија 4.0".

Мастер академске студије трају једну годину (60 ЕСПБ), у оквиру које студенти раде мастер рад.

Након завршених мастер студија стиче се звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Мастер инжењери који заврше овај студијски програм, осим стицања напредних знања из струке, стичу и проширена знања из области пројектовања сложених система.

Мастер инжењери, који желе да наставе школовање, могу да се упишу на један од студијских програма докторских студија из области електротехничког и рачунарског инжењерства.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студијски програм Мерење и регулација окренут је ка стицању практичних знања. Дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства, који заврше студије на овом програму, оспособљени су за рад у компанијама које запошљавају дипломиране инжењере електротехнике и рачунарства, а посебно на пословима који захтевају знања и вештине из области мерно-информационих технологија и рачунарског управљања, са нагласком на савремене смарт технологије и концепте "Internet of Things" и "Индустрија 4.0".

Бројни су примери таквих послова:
- пројектовање и развој мерно-управљачког хардвера и софтвера у аутомобилској индустрији;
- пројектовање и развој мерно-управљачког хардвера и софтвера у енергетици;
- одржавање мерно-управљачког хардвера и софтвера у свим гранама индустрије, енергетике, пољопривреде и медицине;
- пројектовање и развој хардвера и софтвера за микропроцесорске модуле у мерно-информационим системима и системима рачунарског управљања;
- лабораторијски рад у лабораторијама за мерење и испитивање;
- итд.