Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер - управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (Дипл. инж. упр. риз.од катастр. дог. и пож.)
Научно пољеИнтердисциплинарно
Група научних областиУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Грађевинско инжењерство
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
ZP0Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожараСрпски језик48240