Предмет: Моделовање и симулација у ИЗЖС (06 - Z307A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање знања и оспособљавање студената за даљу примену и практичан рад у области математичког моделовања у домену термопроцесних система и заштите животне средине.
Стечена знања користе у даљем процесу образовања. У стручним предметима и будућој инжењерској пракси користе технике математичког моделовања у домену термопроцесних система и заштите животне средине.
Општа теорија система (развој, структура и типови система, систем и окружење, карактеристике система, принципи системског приступа). Задаци анализе и синтезе термопроцесних система–ТПС (елементи и везе ТПС-а, интеракција ТПС-а и окружења, класификација и особине ТПС-а, хијерархија ТПС-а). Критеријуми ефикасности ТПС, ограничења при дизајнирању и раду ТПС-а. Методе анализе и синтезе ТПС-а, (блок-шеме тока решавања задатака, пресликавање физичког у математички модел-ММ, начин записа ММ, функција циља, једначине везе, систем ограничења, одређивање оптималних параметара). Математички модели ТПС-а (класификација ММ, блокови и графови модела, шематски, параметарски и матрични приказ). Математички модели (запис, устаљено и неустаљено стање система, број степени слободе система, одређивање броја параметара стања ТПС-а, методе састављања ММ (статички и динамички модели). Теоријске методе састављања ММ (примена ЗОМ, ЗОЕ и ЗОКК). Метода блок дијаграма и метода информационих променљивих. Експерименталне методе састављања ММ (активне, пасивне, адаптационе и комбиноване). Адекватност математичког модела (расподељени и концентрисани параметри). Примери математичких модела и симулације ТПС-а (процеси И и ИИ реда).
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. Део градива који чини логичку целину може се полагати у виду два колоквијума. Колоквијуми се састоје из усменог дела испита и задатка и полажу се у писменој форми у току семестра. Градиво се може полагати и у целости у писменој и усменој форми током испитних рокова. Оцена се формира на основу целокупног ангажмана студента током семестра, резултата колоквијума и/или испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ј. СтевановићМоделоавање и симулација процеса1995Технолошко-металуршки факултет, БеоградСрпски језик
Б. НакомчићМоделовање и симулација система-скрипта2003Итерно издање ФТНСрпски језик
Ђ. БашићМоделовање и симулација система-скрипта1995интерно издање ФТНСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Накомчић-Смарагдакис др Бранка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чепић др Зоран
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Дворнић Тијана

Аудиторне вежбе