Предмет: Математика 1 (17 - Z104)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирања података и закључивања на основу резултата анализе података.
Основна знања из више математике. Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним предметима. Развијени апстрактно и логичко мишљење и способност закључивања на основу анализе података.
Комплексни бројеви. Вектори, скаларни и векторски производ, примена у механици. Аналитичка геометрија у простору, права, раван и међусобни односи. Детерминанте и системи линеарних једначина. Методе решавања система линеарних једначина. Матрице и примена у решавању система линеарних једначина. Полиноми и рационалне функције. Безоутов став. Бројни низови. Гранична вредност функције. Извод функције. Испитивање функција.
Предавања и вежбе. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику колоквијума (задаци и тест из теорије). У току наставног процеса се дају и домаћи задаци које студенти могу да решавају самостално или по групама.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Аџић, Н.Математика : за Архитектонски одсек2001Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Никић, Ј., Чомић, И.Математика један. Део 12003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.,Лужанин., З., Овцин, З.Збирка решених задатака из Математике : за архитектонски одсек1998Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из Математике 12009Факултет техничких наука, Нови СадЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Николић Александар

Предавања
Недостаје слика

Лукић др Тибор
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Киш Мариа
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тошић Стефан
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Палалић Тамара
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе