Предмет: Основи електротехнике (06 - E216)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областТеоријска електротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..


Предмети којима је предуслов предмет Основи електротехнике

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Системи аутоматског управљањадане
Циљ предмета је да студенте оспособи за решавање једноставних мрежа временски константне струје и временски променљиве струје, за прорачун импеданси, као и основних физичких параметара потрошача у мрежама, отпорности отпорника, индуктивности калемова и капацитивности кондензатора. Такође, циљ је да се студенти уз познавање монофазних мрежа оспособе и за решавање једноставних симетричних трофазних мрежа.
Студенти који успесно савладају градиво на предмету знаће да израчунају капацитивност једноставних хомогених симетричних равномерно наелектрисаних структура, да израчунају отпорност хомогених вишеслојних структура, да реше једноставна електрична кола временски константне струје, да израчунају магнетско поље једноставних симетричних структура са струјом, да израчунају индуктивност једноставних структура са намотајима,да реше једноставна електрична и магнетска кола са простопериодичним струјама, да израчунају тренутну, активну, реактивну и привидну снагу у монофазним и трофазним мрежама наизменичне струје.
Електростатика (Вектор јачине електричног поља, Гаусов закон, Електрични потенцијал и напон, Проводници у електростатичком пољу, Капацитивност и кондензатори, Диелектрици у електростатичком пољу, Гранични услови, Енергија и силе у електростатичком пољу). Електрична кола временски константне струје (Вектор густине струје и јачина струје, Омов закон и отпорници, Џулов закон, Кирхофови закони, Генератори, Услов преноса максималне снаге, Теорема одржања снаге, Методе решавања електичних кола, Теорема суперпозиције, Тевененова и Нортонова теорема, Теорема о компензацији.Временски константно магнетско поље (Вектор магнетске индукције, Био-Саваров закон. Магнетски флукс, Амперов закон, Феромагнетици, Магнетске карактеристике материјала, Гранични услови, Магнетска кола). Временски споро променљиво електромагнетско поље (Електромагнетска индукција, Фарадејев закон, Ленцов закон, Вртложне струје, Површински ефекат и ефекат близине, Сопствена и међусобна индуктивност, Трансформатори, Енергија и силе у магнетском пољу). Електрична кола временски променљиве струје (Простопериодични режим, Импеданса, Решавање кола у комплексном домену, Комплексна снага, Услов преноса максималне снаге, Поправка фактора снаге, Проста резонантна кола, Спрегнута кола, Симетрични трофазни системи).
Настава се изводи у виду предавања, вежби и лабораторијских вежби, уз повремене видео презентације. У настави се примењује индуктивни метод. На основу низа малих примера, формира се студентско знање које временом прераста у инжењерску интуицију.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Неда Пекарић – Нађ, Дејана ХерцегОснови електротехнике за рачунарство2000ФТН, Нови СадСрпски језик
Неда Пекарић-Нађ, Вера БајовићЗбирка решених испитних задатака из основа електротехнике1987Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Пекарић-Нађ др Неда
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ђурић др Никола
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Касаш-Лажетић др Каролина
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Кљајић др Драган
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Антић Данка
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Милутинов др Миодраг
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Херцег др Дејана
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Мијатовић др Горана
Доцент

Аудиторне вежбе