Предмет: Моделирање и симулација система (06 - E232)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областАутоматика и управљање системима
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичка анализа 1дада
Физикадада
Системи аутоматског управљањадане

Предмети којима је предуслов предмет Моделирање и симулација система

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Дигитални управљачки системидане
Изборни предмет 4дада
Овладавање студента теоријским и практичним основама моделирања и симулације система.
Стечена знања могу се користити у решавању конкретних инжењерских проблема, а такође предстваљају основу за даље праћење стручних предмета.
Место и улога моделирања и симулације, примена у пракси. Теорија моделирања и симулације. Математички модели временски континуалних система. Примери формирања модела: механички, термички, хидродинамички, електрични и електромеханички системи. Аналогије величина и параметара. Електромеханичке аналогије. Линеаризација модела. Симулација на аналогном/хибридном рачунару. Симулациони језици. Симулација на дигиталном рачунару (MATLAB/Simulink). Математички и симулациони модели временски дискретних система. Идентификација система. Параметарска идентификација. Пример: вештачке неуронске мреже.
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе; Рачунарске вежбе Лабораторијске вежбе. Консултације. Испит је писмени и усмени. Писмени испит се састоји од најмање четири задатака, да би се испит положио сваки задатак се мора урадити са бар 50% успешности. Градиво се може поделити на два колоквијума. Усмени испит се полаже се према списку испитних питања.Колоквијуми, тестови и испит су писмени. Писмени део је елиминаторан. Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, домаíх задатака, писменог и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
А. Ердељан, Д. ЧапкоШтампани материјал који покрива предавања и вежбе2005Српски језик
Latinka Ćalasan, Menka Petkovska MATLAB и додатни модулиControl System Toolbox и SIMULINK 1995 Mikro knjiga, Beograd Српски језик
Duane Hanselman, Bruce Littlefield Mastering MATLAB 6 - A Comprehensive Tutorial and Reference 2001 Prantice Hall, ISBN: 0-13-019468-9 Енглески
C.M.Close, D.K.Frederick, J.C.Newell Modeling and Analysis of Dynamic Systems 2002 John Wiley & Sons, Inc. Енглески
Александар Ердељан, Дарко ЧапкоМоделовање и симулација система са примерима2015Факултет техничких наука, Нови садСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Тестдада10.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ердељан др Александар
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чапко др Дарко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Матић др Драган
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Илић др Слободан
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Каностревац Младен
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Лазаревић Слађана
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Крајоски Горан
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Стојаковић Недељко

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бугарски др Владимир
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Јаковљевић др Борис
Ванредни професор

Рачунарске вежбе