Предмет: Увод у машинство (06 - URZP14)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за механизацију и конструкционо машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 24.10.2012..

Увод у основе машинско-инжењерске струке, прорачуна, технологија и конструисања машинских елемената и система.
Студенти стичу теоретска и практична знања која су неопходна за разумевање процеса од интереса у машинству. Стечена знања ће се користити, развијати и применити у даљем образовању у оквиру стручних предмета и практичном раду.
Сила, равнотежа, основни принципи статике. Везе и реакције веза. Основне једначине равнотеже. Хипотезе опторности материјала. Напон, дилатација, аксијално оптерећени штапови. Хуков закон. Статички неодређени проблеми. Смицање. Увијање штапова. Савијање греда. Извијање. Основи Кинематике материјалне тачке и крутог тела. Основи динамике материјалне тачке и крутог тела. Општа дефиниција и подела машинских елемената. Стандардизација и стандардни бројеви. Површинска храпавост. Толеранције. Основна механичка својства машинских материјала. Оптерећења машинских елемената. Понашање машинских елемената под дејством оптерећења. Радни, критични дозвољени и рачунски напони. Сигурност машинских елемената. Елементи за остваривање раздвојиве везе и нераздвојиве ????. Навојни преносници. Механички преносници. Фрикциони парови. Ланчани парови. Зупчасти парови. Пужни парови. Вратила, осовине и осовинице. Елементи за везу вратила и главчине. Котрљајни лежаји. Клизни лежаји. Спојнице. Опруге. Физичка својства флуида. Статика флуида. Притисак течности на равне и криве површине. Бернулијева једначина. Цевни проблеми - облик са губицима. Цевовод са турбомашином. Сложени цевоводи. Истицање кроз отворе и наглавке. Мерење протока. Пумпе, компресори, вентилатори.
Предавања, вежбе, домаћи задатак, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању конкретних проблема у машинству. Током семестра се организују 2 колоквијума која замењују полагање писменог (практичног) и усменог дела испита. Колоквијуми су део испита, с тим што се теорија рачуна као усмени, а задаци као писмени. Уколико студент преко колоквијума не положи испит, онда на испиту полаже само оне колоквијуме које није положио у току наставе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
С. Симић, Р. МаретићОснове механике2007ФТН Нови СадСрпски језик
С. КузмановићМашински елементи - обликовање, прорачун и примена2012ФТН Нови СадСрпски језик
М. БукуровОснови механике флуида2012Скрипта ФТНСрпски језик
М. Букуров, Б. Тодоровић, С. БикићЗбирка задатака из основа механике флуида2011ФТН Нови СадСрпски језик
Ф. ЗиеглерМецханицс оф Солидс анд Флуидс1998Спрингер-Верлаг, Неw YоркСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада20.00
Колоквијумдада30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Главарданов др Валентин
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рацков др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Кнежевић Иван
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Кнежевић Иван
Доцент

Рачунарске вежбе