Подаци о звању
НазивДоктор наука - Инжењерство заштите на раду (Др)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
Z01Инжењерство заштите на радуСрпски језик36180