Предмет: Докторска дисертација-Истраживање и публиковање 3 (17 - DGII44)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГеоинформатика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ30
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2018..

Примена основних, теоријско-методолошких, науцно-струцних и струцно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подруцја. У оквиру овог дела докторксе дисертације студент изуцава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закљуцке о могуцим нацинима његовог решавања. Проуцавајуци литературу студент се упознаје са методама које су намењене за креативно решавање нових задатака и инзењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могуцности за примену претходно стецених знања у пракси.
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стецена знања из разлицитих подруцја које су претходно изуцавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу изводјења закљуцака о могуцим правцима његовог решавања. Кроз самостално корисцење литературе, студентипросирују знања из изабраног подруцја и проуцавању разлицитих метода и радова који се односе на слицну проблематику. На тај нацин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практицном применом стецених знања из разлицитих области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инзењера у изабраном подруцју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Формира се појединцано у складу са потребама израде конкретне докторске дисертације, његовој сложеношцу и структуром. Студент проуцава струцну литературу , докторске дисертације студената који се баве слицном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком докторске дисертације.
У оквиру студијског истраживацког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одредјена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистицку обраду података, ако је то предвидјено задатком докторске дисертације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
разлицити ауториМонографске публикације и науцни радови2019
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Семинарски раддада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!