Предмет: Бетонске конструкције инжењерских објеката (06 - GG501)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областКонструкције у грађевинарству и теорија конструкција
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Оспособљавање студената за рад на пројектовању, извођењу и одржавању бетонских конструкција инжењерских објеката различите намене.
Познавање система конструкција и њихових својстава у циљу оптималне примене при пројектовању бетонских конструкција различитих инжењерских објеката.
Специфичности пројектовања и конструисања инжењерских објеката. Класификације инжењерских објеката. Правоугаони и кружни резервоари и водоторњеви (намена, класификација, технолошки аспекти, фундирање, прорачун, конструисање и обликовање детаља, извођење). Цеви (намена, класификација, захтеви функционалности и трајности, примена код регионалних водовода и канализационих колектора, прорачун, детаљи и извођење). Силоси и бункери (намена, технолошки аспекти, оптерећења од ускладиштеног материјала, фундирање, прорачун, конструисање и обликовање детаља и извођење). Расхладни торњеви (намена, технолошки аспекти, прорачун, конструисање и обликовање детаља, фундирање и извођење). Стубови далековода (класификација, анализа, конструисање и специфичности фундирања). Димњаци (намена, типови, анализа за дејство ветра и сеизмичке силе, обликовање детаља, фундирање и извођење). Антенски и ТВ торњеви (намена, функционални захтеви, дејства и утицаји деформације конструкције, прорачун, детаљи, фундирање и извођење). Склоништа (намена, функционални захтеви, оптерећења и дејства, прорачун, детаљи и извођење). Потпорни зидови и дијафрагме (намена, типови, оптерећења и дејства, прорачун, детаљи и извођење).
Предавања, аудиторна у рачунска вежбања, консултације, израда и одбрана предметног пројекта.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Група аутораБетон и армирани бетон према БАБ 87 - 1 Приручник2002Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Група аутораБетон и армирани бетон према БАБ 87 - 2 Прилози2002Грађевинска књигаСрпски језик
Томичић ИванБетонске конструкције1996Школска књига, ЗагребСрпски језик
Сахновски К.В.Армиранобетонске конструкције1962Грађевинска књигаСрпски језик
Франц Г.Теорија бетонских конструкција1979Грађевинска књигаСрпски језик
Група аутораЕН 1990:2002 Еврокод 0 Основе прорачуна конструкција2006Грађевински факултет Универзитета у БеоградуСрпски језик
Група аутораЕВРОКОД 1 Основе прорачуна и дејства на конструкције1997Грађевински факултет Универзитета у БеоградуСрпски језик
Група аутораЕВРОКОД 2 Прорачун бетонских конструкција1997Грађевински факултет Универзитета у БеоградуСрпски језик
Група аутораЕВРОКОД 8 Пројектовање сеизмички отпорних конструкција1997Грађевински факултет Универзитета у БеоградуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Присуство на вежбамадада0.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Присуство на предавањимадада0.00
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Брујић др Зоран
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Старчев-Ћурчин др Анка
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Жарковић Драго
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Поповић Борјан

Аудиторне вежбе