Предмет: Отпорност материјала (17 - A237)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМеханика деформабилног тела
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за техничку механику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у конструкционим елементима, Решавање статички одређених и статички неодређених проблема. Домензионисање конструкционих елемената.
Стечена знања омогућавају студенту препознавање и анализу напонских стања и деформација за еластично тело на основу којих се мопже извршити димензионосање елемената. Студент је оспосибљен за самостално решенање проблема из области Отпорности материјала како у оквиру виших курсева на студијам тако и у инжењерској пракси.
Основни задаци отпоорноси материјала; Метод пресека; Коши Ојлерова хипотеза; Матрица напона; Мере деформација; Аксијално оптерећен штап: статички одређен и статички неодређен; Увијање штапова кружног попречног пресека: напони и деформације; Савијање штапова: нормални напони; Деформације при свијању: еластична линија; Стабилност штапова, критична сила извијања; Савремени материјали у архитектури: вискоеластични, псеудоеласрични и материјали са меморијом;
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен карактеристичним примерима. На вежбама раде се додатни задаци који проширују градиво са предавања. Редовно, у унапред најављени терминима сваке недеље одржавају се и консултације. Градиво је подељено у два модула: први модул ( аксијално оптерећен штап, увијање) и друго модул (савијање и извијање) који се полажу посебно. Уколико се не положе модули, полаже се писмени испит који је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Маретић, Р.Отпорност материјала2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Маретић, Р.Збирка решених задатака из отпорности материјала2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Домаћи задатакдада5.00
Присуство на предавањимадада2.00
Усмени део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Главарданов др Валентин
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Главарданов др Валентин
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Берецки Армин
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе