Предмет: Технологије обновљивих извора енергије (12 - MPK015)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Стицање знања и оспособљавање студената за даљу примену и практичан рад у области енергетике у домену Обновљивих извора енергије
Способност да стечена знања користе у даљем образовању и будућој инжењерској пракси у домену Обновљивих извора
Енергетика и обновљиви извори енергије (значај енергтике, подела обновњивих извора енергије, чисте технологије). Биомаса: карактеристике и подела биомасе, технологије и системи за коришћење биомасе (сагоревање, гасификација, пиролиза), биогорива (биодизел, биогас). Соларна енергија: ресурси, соларне технологије (фотонапонске (ФН) технологије, соларне топлотне технологије), соларни системи (ФН самостални и економично интерактивни системи; дистрибутивни и централни пријемни системи). Енергија ветра: ресурси (карактеристике ветра), коришћење енергије ветра, одабир локације за постављање ветрогенератора, вертикални и хоризонтални ветрогенератори, системи засновани на енергији ветра (самостални и интерактивни), технички проблеми и решења. Хидро енергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве енергије, импулсне и реакционе турбине, хидроелектране као део ЕЕС, мале хидроелектране Геотермална енергија: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за експлоатацију истих (директно и индиректно коришћње). Складиштење енергије: складиштење примарне енергије (чврста, течна и гасовита горива), складиштење топлотне, механичке, електричне и биолошке енергије. Техно-економска анализа примене обновљивих извора енергије са студијама случаја..
Предавања, аудиторне и рачунарске вежбе, менторски рад, консултације. Студенти под менторством раде семинарски рад за изабрану област/тему који бране пред колегама и наставником. Избор тема је у складу са интересовањем студената. Завршни тест покрива целокупно градиво изложено током предавања и елиминаторног је карактера. На завршну оцену утиче оцена семинарског рада, резултат теста као и целокупна активност током наставе
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Д. Гвозенац, Б. Накомчић-Смарагдакис, Б. Гвозденац УрошевићОбновљиви извори енергије2010Факултет техничких наукаСрпски језик
Д. Гвозенац , Б. Накомчић-Смарагдакис, Б. Гвозденац УрошевићОбновљиви извори енергије2011Факултет техничких наукаСрпски језик
Д. Гвозенац , Б. Накомчић-Смарагдакис, Б. Гвозденац УрошевићRenewable Energy2012Факултет техничких наукаЕнглески
J. Tester, E. Drake, M. Driscoll, M. GolaySustainble Energy2005The MIT Press, GBЕнглески
Б. Накомчић-СмарагдакисАлтернативна енергетика2010Факултет техничких наукаСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадане5.00
Присуство на предавањимадане5.00
Семинарски раддане20.00
Усмени део испитанене70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Накомчић-Смарагдакис др Бранка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чепић др Зоран
Ванредни професор

Аудиторне вежбе