Предмет: Управљање системима у заштити животне средине (12 - MPK027)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 04.10.2012..

Циљ предмета је идентификација и анализа извора загађења најдоминантнијих индустријских системима, са аспекта животне средине, на основу анализе токова матерјиала и енергије, као и утвђивање сегмената и поступака за редукцију и минимизацију негативних утицаја. Утврђивање могућих унапређења производних система извршиће се на основу најбољих доступних техника (БАТ), чиме ће се обезбедити полазне основе за управљање системима на прихватљих начина.
Очекивани исход образовања подразумева способност студента да идентификује негативне утицаје са аспекта животне средине у индустријским процесима у којима се могу појавити изузетно велика загађења, попут петрохемијске индустрије, рударства, металопрерађивачке индустрије и других, управља производним процесима на начин који ће резултирати смањењем негативних утицаја на животну средину.
Теоријска настава: Утврђивање највећих индустријских загађивача животне средине са идентификацијом критичних тачака производних процеса. Упознавање са најбољим расположивим техника за идентификоване видове индустрије. Анализа токова материјала и енергије у карактеристичним индустријским процесима. Практична настава: На вежбама се детаљније обрађује градиво са предавања кроз примере из праксе, коришћењем савремених алаза за моделовање и симулацију реалних процеса.
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен карактеристичним примерима ради бољег разумевања изложеног градива. На вежбама која прате предавања детањније се анализирају реални примери, који прерастају у задатке које потребно решити у оквиру предиспитних обавеза. Предиспитне обавезе студента продразумевају израду и одбрану семинарског рада. Заврши део испита састоји се из писметног и усменог дела.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Robert A. CorbitStandard Handbook of Environmetnal Engineering2004McGraw-HillЕнглески
AnonymReference Documents on Best Available Techniques2010European CommissionЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Миросављевић др Зорица
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе