Предмет: Хидротехнички објекти и системи (12 - MPK028)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Упознавање студената са практичним проблемима и стицање стручних знања за примену у пракси из обалсти уређења и газдовања водама.
Стечена знања директно се примењују у инжењерској пракси, као и за разумевање и надоградњу знања у другим стручним предметима.
Хидротехнички објекти, подела и специфичност, деловање воде на хидротехничке објекте. Материјали за грађење, статички и динамички притисак воде и утицај сеизмике, таласи, деловање леда, сигурност на клизање, претурање, испливавање. Нестабилност објекта услед нарушавања структуре земљишта испод објекта, узгон, мере за снижавање узгона. Утицаји на објекте у зони дејства површинске и подземне воде. Хидротехнички ситеми, њихова специфичност и управљање са њима.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристицни задаци и продубљује се изложено градиво. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама (аудиторним и рачунарским), успеха на колоквијумима и писменом делу испита (комбиновани задаци и теорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Колаковић СрђанХидротехнички објекти и системи (скрипта предавања)2006ФТН – Нови СадСрпски језик
Савић ЉубомирУвод у хидротехничке грађевине2003Грађевински факултет у БеоградуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стипић др Матија
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Вујовић Светлана

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Стипић др Матија
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Вујовић Светлана

Рачунарске вежбе