Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Грађевинарство (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Вукобратовић др Владимир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборна позиција 25210

Година: 1, Семестар: Летњи

Увод у научно-истраживачки рад0612
Изборна позиција 310420

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 410420
Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)0512
Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 201518

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација-Техничка обрада и одбрана0010