Постаните члан Библиотеке


26.02.2014. - 09:58

Ко може постати члан/корисник Библиотеке?Чланови Библиотеке могу да буду:
• студенти академских и струковних студија Факултета техничких наука;
• наставници, сарадници и остали запослени на Факултету техничких наука.

Корисници Библиотеке могу да буду:
• студенти и наставници осталих факултета и виших школа;
• страни држављани на научном раду у нашој земл?и;
• остали пунолетни грађани.

Како постати члан Библиотеке?Уписом на Факултет техничких наука студент стиче право уписа у Библиотеку. Учлањење се врши лично у просторији Библиотеке уз приложен индекс и личну исправу (личну карту или пасош). По учлањењу, студент добија чланску карту која важи до краја студија и ОБАВЕЗНО је треба чувати и имати код себе при сваком доласку у Библиотеку и при коришћењу услуга Библиотеке.

Наставници, сарадници и остали запослени на Факултету учлањују се лично у просторијама Библиотеке уз личну исправу.