Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer građevinarstva (Mast. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

BIM u građevinarstvu22000.007
Mostovi22000.006
Betonske konstrukcije inženjerskih objekata32000.004
Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija31100.004
Seizmička analiza konstrukcija32000.004
Stručna praksa00006.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Projektovanje betonskih i metalnih mostova22000.004
Izborna grupa 144000.0010
Studijski istraživački rad - master rad00080.0010
Izrada i odbrana master rada00007.008
 Dokumenta