Asistent Tanja Nožica


Nedostaje slika

Tanja Nožica

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođena je 13.1.1996. godine u Novom Sadu, Srbija. Osnovne akademske studije je upisala 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo. Za vreme osnovnih studija bila stipendista "Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu", "Dositejeve stipendije" i "stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja". 16.7.2019. godine je završila kao prva u generaciji osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 9,86, a diplomski rad odbranila na modulu Konstrukcije, sa temom: „Projekat čelične konstrukcije prema Evrokod standardima “. Master akademske studije je upisala 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo - smer Konstrukcije. Za vreme master studija bila je stipendista "Dositejeve stipendije". Master studije je završila 22.10.2021 sa prosečnom ocenom 10,0, a master rad je odbranila sa temom: „Modul za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija u akademskom softveru Matrix 3D“.

Kao autor i koautor objavila je naučne radove na međunarodnim konferencijama i časopisima. Na Simpozijumu Društva Građevinski Konstruktera Srbije dobila je nagradu za najbolji naučni rad mladih istraživača.

U zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2020. godine. Pored fakulteta radila je i na izradi projekata konstrukcije kao projektant saradnik u izradi idejnih projekata, projekata za izvođenje, projekata sanacija i procena stanja konstrukcija. Reprezentativni projekti: Projekat konstrukcije stadiona u Leskovcu (2021), Projekat konstrukcije rezervoara za hidrolizu za biogas, Sunoko (2021), Projekat procene stanja konstrukcije objekta SPENS (2022), Idejni projekat rekonstrukcije Omladinskog centra-SPENS (SPENS).

Na Fakultetu tehničkih nauka 2021. godine upisala je doktorske studije. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu, birana je 2021. godine. Od 2022. godine angažovana je kao istraživač na projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Od 2023. godine imenovana je za člana Komisije za standarde i srodne dokumente. Angažovana je na predmetima: Metalne konstrukcije 1, Metalne konstrukcije 2, Metalne I drvene konstrukcije, Spregnute konstrukcije, Projektovanje betonskih i metalnih mostova i Noseće konstrukcije 1.

Govori engleski i španski i služi se francuskim jezikom.

Asistent
05.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2020.04.11.2021.Departman za građevinarstvo i geodeziju
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka05.11.2021.
Saradnik u nastaviKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka01.10.2020.