Предмет: Математика 1 (14 - IZOO01)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области елементарне, опште, апстрактне и линеарне алгебре, као и из основа класичне комбинаторике неопходним за анализу, разумевање, решавање проблема, као и за успешну примену, пре свега у предметима из области информатике, ради разумевања информатичких принципа и техника.
Стечена знања користе се у даљем образовању и у стручним предметима, конструишу се и решавају математички модели из стручних предмета користећи градиво овога предмета.
Предавања (теоријска настава). Математичка логика, исказни и предикатски рачун. Теорија скупова и операције над скуповима. Релације и функције: основни појмови, бинарна релација, релације еквиваленције, релације поретка, функције. Низови (стрингови). Булова алгебра. Основе теорије графова: појмови и дефиниције, повезаност и специјалне класе графова, изоморфизми,стабла, планарни графови. Полиноми, комплексни бројеви, слободни вектори, детерминате, системи линеарних једначина, векторски простори, матрице, карактеристични корени и вектори. Аналитичка геометрија у простору (векторски!). Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери и тестови са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе динамично и интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају редовне консултације и групне консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику 2 модула.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Раде ДорословачкиПринципи алгебре: опште, линарне и дискретне2011ФТН, Нови СадСрпски језик
Раде Дорословачки и Недовић ЉубоЗбирка испитних задатака из дискретне математике 1985-20062006АЛФА-ГРАФ НССрпски језик
Раде Дорословачки и Недовић ЉубоТестови из дискретне математике и линеарне алгебре2011ФТН, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Бухмилер др Сандра
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Милићевић Срђан
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Арсић Дуња

Аудиторне вежбе