Предмет: Комунална хидротехника (06 - GG408)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 30.09.2007..

Упознавање студената са практичним проблемима и стицање стручних знања за примену у пракси из обаласти комуналне хидротехнике.
Стечена знања директно се примењују у инжењерској пракси
1. Третман воде за пиће .Контаминација подземних и површинских вода. Потреба третмана воде. Конвенционални поступак третмана воде. Технолошка шема третмана воде. Посебни третмани воде за пиће. Откривање проблема у постројењу за третман воде. 2.Хидрауличка анализа постројења за третман воде. Циљ и ток хидрауличке анализе.3.Мерење у водоводним системима. Врсте мерења и категоризација мерне опреме. Опрема за одређивање положаја цеви (локатори). Опрема за откривање губитка воде. Опрема за мерење протока воде. Опрема за мерење притиска воде. Мерење нивоа воде. Обим мерења. Телеметријски системи.4.Математичко моделирање у системима за водоснадбевање. Моделирање подземних токова. Моделирање водоводних система. Примена софтверских пакета за симулацију рада водоводних система.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних,и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристицни задаци и продубљује се изложено градиво.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ђурић Д.Смањење неодређености парметара модела и карактеристика урбаних хидротехничких система1999Грђевински факултет, БеоградСрпски језик
Максимовић Ч.Мерење у хидротехници1993Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Лазић Р., Покрајац Д.,Grow 1.0 Teoretical manual1994Институт за хидротехнику, Грађевински факултет, БеоградЕнглески
Милоје МилојевићСнадбевање водом и каналисање насеља1990Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Обрадовић Д.Савремени водоводи, информатика и оперативно управљање1999Удружење за тех. воде и санитарно инжењерство,БеоградСрпски језик
Ђурић Д.Снадбевање водом за пиће2001Архитектонско-грађевински факултет, Бања ЛукаСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада15.00
Присуство на предавањимадада15.00
Усмени део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Стипић др Матија
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Вујовић Светлана

Предавања
Недостаје слика

Вујовић Светлана

Аудиторне вежбе