Предмет: Пословни енглески (09 - NIT03)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.01.2010..

Да оспособи студенте да усаврше знање енглеског језика и да овладају новим аспектима језика које ће бити у стању да примене у практичном раду. Први део курса је посвећен обнављању/побољшању претходно стечених знања из енглеског језика. Следећи су специјализовани делови курса посвећени стицању вештина у посебним областима примене језика: Енглески за правнике, за менаџере, за трговину и маркетинг, за људске ресурсе, за презентације, за прего-воре, итд. Уопштено, студенти ће да стекну вештине из енглеског језика које ће им помоћи у будућим успеш-ним каријерама.
Способност коришћења стечених знања у професионалном раду и/или даљен образовању. Курс ће упознати студенте са новим начинима примене енглеског језика у свакодневној пословној пракси, што ће их оспособити да постану успешни професионалци, посебно на менаџерским и руководећим радним местима. Комуникацијске способности (како у писаној тако и у говорној форми) у енглеском језику треба да буду на највишем нивоу, без обзира на конкретну стручну област кандидата који положе испит. Студенти су способни да адекватно користе језик у великом броју пословних ситуација, користећи одговарајући речник, фразе, идиоме или структуру реченице. Могу да успешно функционишу у окружењу где се енглески језик користи за пословне комуникације (састанци, преговори, презентације, пословна кореспонденција и слично).
Обнављање основне граматике, речника, фраза и идиома у свакодневном енглеском језику. Општи пословни енглески језик. Идиоми у пословном енглеском језику. Енглески језик у трговини и маркетингу. Енглески језик у књиговодству и финансијама. Енглески језик у информационим технологијама и на Интернету. Ен-глески језик за правнике. Енглески језик за презентације. Енглески језик за преговоре. Енглески језик за рад са људским ресурсима. Енглески језик за састанке и пословну кореспонденцију.
Предавања, вежбе - фоно лабораторија и консултације. Студенти могу да полажу завршни испит пошто су успешно завршили предиспитне обавезе. Завршни испит се састоји од писаног и усменог дела. Коначна оцена обухвата присуствовање на настави и вежбама, резултате колоквијума и домаћих задатака и резултат завршног испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Swan, M.Practical English Usage1980Oxford University PressЕнглески
Geffner, A.B.Business English2004LondonЕнглески
Gueffy, M.E.Business English2004Thomson/South-WesternЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада10.00
Домаћи задатакдада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Колоквијумдане15.00
Колоквијумдане15.00
Усмени део испитанеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Богдановић др Весна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Катић мр Марина
Наставник страних језика

Предавања
Недостаје слика

Гак др Драгана
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Катић мр Марина
Наставник страних језика

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Богдановић др Весна
Ванредни професор

Аудиторне вежбе