Предмет: Енглески језик 1 (12 - BMI80)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областЕнглески језик
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ2
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 24.10.2012..

Усавршавање знања енглеског језика кроз проширивање вокабулара и усвајање сложенијих реченичних конструкција везаних за биомедицинско инжењерство. Систематизација раније стецених знања граматике енглеског језика и њихова примена на разумевању оригиналних текстова из области биомедицине. Развијање усмене и писмене комуникације везане за ове теме уз коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичних конструкција. Правилна употреба језика у зависности од ситуације и окружења.
Студенти су способни да правилно користе најзначајнијих термине и реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке, комуницирају писмено и усмено, и изразе своје мишљење. Способни су да разумеју једноставније стручне текстове и при томе развијају усмене и писмене комуникативне вештине уз коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.
Систематизација употребе множине именица латинског и грчког порекла, грађење речи, употреба префикса и суфикса, референце, употреба придева и прилога, усвајање реченичних конструкција карактеристичних за језик струке, изражавање узрока и последице, грађење сложених именица, исказивање количине, употреба глаголских времена, активних и пасивних реченица. Проширивање стеченог вокабулара. Развијање способности сналажења у непознатом тексту на енглеском језику. Коректна употреба језика у зависности од ситуације и окружења.
Заступљен је комуникативни метод учења језика будући да су циљеви и садржаји усмерени ка комуникацију језика струке која је комплексна. Овом методом равномерно се развијају способности писменог и усменог изражавања. Студенти сазнања из текста повезују са својим искуством и знањем стеченим из других предмета. Усваја се и увежбава нови вокабулар помоћу усмених и писмених вежби. Понављају се и проширују знања о појединим граматичким конструкцијама. Студенти се охрабрују да што више разговарају на енглеском језику кроз организовани рад у паровима, групама, заједничкој дискусији или функционалном употребом језика у датој ситуацији која се симулира кроз ситуациони дијалог.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Sarah PhipotHeadway Academic Skills 2010OUPЕнглески
Шафрањ, Ј.Енглески језик за биомедицинско инжењерство2014скрипта, ФТНСрпски/енглески језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Гак др Драгана
Доцент

Предавања