Предмет: Основи електротехнике (12 - BMI94)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска електротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 10.10.2012..

Циљ предмета јесте упознавање и стручно оспособљавање студената у домену основа теоријске електротехнике, кроз приказ основних физичких закона електростатике, временски константних електричних струја, електромагнетизма, временски променљивих електричних струја, као и временски променљивог електричног и магнетског поља. Приказом и анализом основних закона, студенти стичу нова и продубљују постојећа знања о теоријској електротехници и интеракцији ове научне гране са другим истраживачким областима.
У оквиру овог предмета, крајњи исход образовања јесте стицање знања и способности студената, да кроз самосталан и тимски рад, примењују, усавршавају и развијају методе за решавање проблема из домена електростатике, електромагнетизма, као и електричних мрежа са временски константним и временски променљивим електричним струјама. На основу стеченог знања, студенти ће моћи да прорачунају расподелу електричног поља једноставнијих структура, наелектрисаних временски константним наелектрисањем, да прорачунају капацитивност једноставних хомогених симетричних структура, да решавају електрична кола временски константних електричних струја, да прорачунају расподелу магнетског поља једноставнијих симетричних структура, да израчунају индуктивност једноставних структура са намотајима, да решавају једноставна електрична и магнетска кола са простопериодичним струјама, да израчунају тренутну, активну, реактивну и привидну снагу у електричним мрежама.
У оквиру предмета је предвиђено да се изложе нека од постојећих сазнања из области теоријске електротехнике. Планирано је да се покрију следеће области: 1. Електростатика (Вектор јачине електричног поља, Потенцијал електричног поља и напон, Гаусов закон, Проводници у електростатичком пољу, Капацитивност и кондензатори, Диелектрици у електростатичком пољу, Гранични услови, Енергија и силе у електростатичком пољу). 2. Временски константне електричне струје (Вектор густине електричне струје и јачина струје, Омов закон и отпорници, Џулов закон, Кирхофови закони, Генератори, Услов преноса максималне снаге, Теорема одржања снаге, Методе решавања електричних кола, Теорема суперпозиције, Тевененова и Нортонова теорема, Теорема о компензацији, Основна електрична мерења). 3. Временски константно магнетско поље (Вектор магнетске индукције, Био-Саваров закон. Магнетски флукс, Амперов закон, Феромагнетици, Магнетске карактеристике материјала, Гранични услови, Магнетска кола). 4. Временски споро променљиво електрично и магнетско поље (Електромагнетска индукција, Фарадејев закон, Ленцов закон, Вртложне струје, Површински ефекат и ефекат близине, Сопствена и међусобна индуктивност, Магнетска спрега, Трансформатори, Енергија и силе у магнетском пољу). 5. Електрична кола временски променљиве електричне струје (Простопериодични режим, Импеданса, Решавање мрежа комплексним рачуном, Комплексна снага, Услов преноса максималне снаге, Поправка фактора снаге, Проста резонантна кола, Спрегнута кола).
Путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби, групних и индивидуалних консултација.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Бранко Д. ПоповићОснови електротехнике 1 – одабрана поглавља2004Академска мисаоСрпски језик
Бранко Д. ПоповићОснови електротехнике 2 – одабрана поглавља2004Академска мисаоСрпски језик
Неда Пекарић-Нађ, Вера БајовићЗбирка решених испитних задатака из основа електротехнике1987Грађевинска књигаСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Тестдада10.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ђурић др Никола
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Касаш-Лажетић др Каролина
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Херцег др Дејана
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Антић Данка
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бјелица Јелена
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Кљајић др Драган
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе