Предмет: Мерење и квалитет (06 - P209)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМетрологија, квалитет,еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за производно машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Савладавање основних знања из теорије мерења, практичне реализације мерења, обраде резултата мерења, квалитета и теорије експеримента.
Оспособљеност за реализацију мерења и експеримента као и тумачење резултата мерења и експеримента.
Основе мерења. Грешке и методе мерења. Једнострука и универзална мерила. Мерење и контрола дужина и углова. Мерни инструменти. Оптички мерни уређаји. Мерење и контрола микро и макро геометријских параметара површина. Сензорске технике мерења. Интерферентна мерна техника. Мерење и контрола навоја. Мерење и контрола зупчаника. Нумерички управљане мерне машине. Флексибилна аутоматизација у производној метрологији. Основни појмови квалитета. Обезбеђење квалитета, управљање квалитетом. Концепт тоталног управљања квалитетом TQM. Статистичке методе управљања квалитетом. Методе и технике унапређења квалитета. Основе six sigma.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. На рачунарским вежбама се врши упореба информационо комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стевић, М.; Вукелић, Ђ.; Будак, И.; Матин, И. и др.Мерење/моделирање геометријских спецификација производа2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ходолич, Ј.; Стевић, М.; Бешић, И.; Антић, А. и др.Мерна несигурност у индустријској метрологији2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ходолич, Ј., Хаџистевић, М., Ткач, М., Хајдуова, З.Алати за статистичко управљање квалитетом2011Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Хаџистевић др Миодраг
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Штрбац др Бранко
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Шокац др Марио
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Сантоши др Жељко
Доцент

Лабораторијске вежбе