Предмет: Математичке методе 1 (17 - GG00)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области математичке алгебре и анализе.
Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима користи стечена знања,прави, анализира и решава математичке моделе.Оспособљен је да решава задатке из наведених области и да прати курсеве у којима алгебра и математичка анализа имају примену. Стечена знања се користе за решавање математичких модела у стручним предметима.
Поље реалних и комплексних бројева. Детерминанте и системи линеарних једначина. Матрице и матрични рачун. Векторска алгебра у простору . Аналитичка геометрија у простору-права, раван. Полиноми и рационалне функције. Низови. Реалне функције једне реалне променљиве -гранична вредност; непрекидност; диференцијални рачун и примена.
Предавања; Рачунске вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоретски део градива који се илуструје примерима. На вежбама се раде карактеристични задаци ради продубљивања разумевања датог градива. Поред предавања и вежби редовно се одржавају консултације на којима је студентима омогућено да појасне градиво. Делови градива који чини логичку целину полажу се у виду два дела. Први део градива: поље реалних и комплексних бројева, детерминанте и системи линеарних једначина, матрице и матрични рачун,векторска алгебра у простору и аналитичка геометрија у простору-права, раван. Полиноми и рационалне функције. Други део градива : низови, реалне функције једне реалне променљиве -гранична вредност; непрекидност; диференцијални рачун и примена.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Никић, Ј., Чомић, И.Математика један. Део 11999Stylos, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из математике 12009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н., и др.Збирка решених задатака са писмених испита из математике I1991Научна књига, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда10.00
Практични део испита - задацинеда60.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Теофанов др Љиљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Костић др Марко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Драгић Ђорђе
Асистент

Аудиторне вежбе