Предмет: Системи аутоматског управљања (06 - E226)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областАутоматика и управљање системима
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичка анализа 1дане
Основи електротехникедане

Предмети којима је предуслов предмет Системи аутоматског управљања

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Дигитални управљачки системидада
Пројектовање система аутоматског управљањадада
Одабрана поглавља из области аутоматског управљањадада
Моделирање и симулација системадане
Технологије управљачких системадада
Изборни предмет 4дада
Овладавање студента тероијским и практичним основама науке о управљању системима
Стечена знања могу се користити у решавању конкретних инжењерски проблема, а такође предстваљају основу за даље праћење стручних предмета
Основни појмови и принципи система аутоматског управљања. Математички описи континуалних линеарних и нелинеарних система. Лапаласова трансформација. Функција преноса. Алгебра функције преноса. Граф тока сигнала. Оцена квалитета управљања у стационарном и прелазном режиму. Анализа стабилности система аналитичким методама. Геометријско место корена. Анализа и синтеза система у фреквентном домену: Никвистов критеријум стабилности, претеци стабилности, Бодеова метода. Концепција простора стања система. Избор и подешавање параметара индустријских регулатора: PID регулатор. Елементи дигиталних управљачких система. Увод у примену рачунара у управљању.
Предавања; Рачунске, лабораторијске, рачунарске и рачунарско-лабораторијске вежбе; Консултације.Део градива који чини логичку целину може да се полаже у виду колоквијума. Колоквијум и испит су усмени и писмени. Оба дела се полажу у писменој форми. Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, рачунарско-лабораторијских вежби писменог и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
М. СтојићКонтинуални системи аутоматског управљања1978Научна Књига, БеоградСрпски језик
Б. Ковачевић, Ж. ЂуровићСистеми аутоматског управљања- зборник решених задатака1995Наука, БеоградСрпски језик
Д. Кукољ и осталиОснове класичне теорије аутоматског управљања кроз решене примере1995Сомел, СомборСрпски језик
Д. Кукољ, Ф. КулићПројектовање система аутоматског управљања у простору стања1995Универзитет у Новом Саду, Нови СадСрпски језик
Richard C. Dorf; Robert H. Bishop Modern Control Systems 1998 Addison-Wesley Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Лендак др Имре
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Кулић др Филип
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Крајоски Горан
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Петковић Милена

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Илић др Слободан
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ковачевић Срђан
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Капетина др Мирна
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Илић др Слободан
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Ђозић Дамир
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Крајоски Горан
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Станишић др Дарко
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Капетина др Мирна
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Којић др Сања
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Павковић Весна

Лабораторијске вежбе