Предмет: Моделовање и симулација комуникационих система (12 - EK203)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТелекомуникације и обрада сигнала
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 17.10.2012..

Стицање основних знања о начину функционисања комуникационих система: основних блокова и њихове улоге на предајној страни, основним карактеристикама комуникационог канала и основних блокова и њихових карактеристика на пријемној страни. Студент треба да стекне предзнање о функционисању сваког појединачног блока типичног комуникационог система и способност да основне реализације сваког од блокова имплементира у MATLAB-у. Поред тога, студент треба да стекне и глобалну слику о редоследу процесирања у сваком од блокова и способност да имплементира комплетан комуникациони ланац за основне реализације комуникационих система у MATLAB-у и интерпретира добијене резултате.
Студент који успесно савлада градиво из овог предмета биће у стању да: - препозна и објасни основне блокове комуникационог система на страни предајника и пријемника и опише њихове основне функције - имплементира основне реализације сваког од комуникационих блокова коришћењем MATLAB-овог Communication Toolbox-а и подешава њихове основне параметре - имплементира комплетан симулациони ланац основне реализације комуникационог система у MATLAB-у и подешава и прилагођава основне параметре основних блокова у оквиру комплексног система - прикаже и интерпретира резултате симулација комуникационих система у MATLAB-у
Упознавање са предметом. Увод у MATLAB. Кратко понављање основних концепата у MATLAB-у: скрипт фајлови, функције, вектори и матрице, корисне уграђене функције. Интуитивни увод у сигнале у комуникацијама: сигнал као носиоц информације, аналогни и дигитални сигнали, сигнали у основном опсегу и модулисани сигнали, снага сигнала, спектар сигнала, спектрална ефикасност. Генерисање сигнала у MATLAB-у. Интуитивни увод у комуникационе канале, преносни медијуми: жични и бежични пренос, шум у каналу, основни модели канала: канал са гаусовим шумом, однос сигнал шум у каналу. Напреднији модели комуникационих канала и њихови параметри. Генерисање модела канала у MATLAB-у. Основни модел комуникационог система. Опис и редослед појединих блокова на предајној и пријемној страни. Имплементација базичног модела комуникационог система у MATLAB-у. Поступци израчунавања вероватноће грешке у преносу, битске вероватноћа грешке и вероватноће грешке поруке кроз симулационе експерименте. Извор сигнала. Основи компресије сигнала. Алгоритми за квантизацију и компресију сигнала у MATLAB-у. Основни принципи и реализације заштитног кодовања информација. Алгоритми за заштитно кодовање у MATLAB-у. Основни принципи и реализације кодова за детекцију грешака. Алгоритми CRC кодовања у MATLAB-у. Основни принципи дигиталних модулација. Примери модулационих шема и имплементација у MATLAB-у. Основни принципи дизајна комуникационих пријемника. Поступак еквализације. Примери имплементације еквализатора у MATLAB-у. Основни принципи симулације комплетног комуникационог система. Примери имплементације основних комуникационих система у MATLAB-у. Извођење симулационих експеримената и приказ у MATLAB-у.
Предавања, лабораторијске везбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
John Proakis, Masoud Salehi, Gerhard BauchContemporary Communication Systems using MATLAB2012CengageЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Практични део испита - задацинеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вукобратовић др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Ковачевић др Младен
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Сузић Синиша
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ковачевић др Младен
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Пакоци др Едвин
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе