О ГРУПИ ЗА АКУСТИКУ И ГОВОРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Групу за акустику и говорне технологије чини тим истраживача фокусираних на звук и обраду аудио сигнала, који је најпознатији по резултатима из обраде говорног сигнала - аутоматско препознавање говора (ASR) и синтеза говора на основу текста (TTS) - али у последње време шири своју делатност и на аутоматско препознавање говорника и емоција у гласу, као и примене свих ових говорних технологија у мултимодалним дијалошким системима који ће моћи да комуницирају са људима приближно природно као што људи комуницирају међусобно. Око ове мисије окупио се тим истраживача посвећених развоју говорних технологија и дијалошких система за српски и сродне јужнословенске језике. Од интереса су истраживања моделовања артикулације и перцепције говора и когнитивних нивоа говорне комуникације, као и развој асистивних технологија и дијалошких система посебне намене, затим аудио-мониторинг системи за детекцију и реконструкцију хазардних ситуација, мапирање буке и праћење слушаности радио и ТВ програма преко мобилних телефона на основу аутоматског препознавања неговорних сигнала, итд.

Тренутно нема података